Projekti

Na stres tolerantne kvasovke iz rodu Aureobasidium: uporaba v biološki kontroli nekaterih rastlinskih bolezni

Koordinator projekta: dr. Janja Zajc

Oznaka: Z7-7436

Trajanje: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017

Podoktorski raziskovalni projekt Z7-7436 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Povzetek

Naraščajoča zaskrbljenost javnosti glede uporabe protimikrobnih sredstev in drugih kemikalij pri pridelavi hrane zaradi obremenitev okolja in zdravstvenih tveganj, je vodila k iskanju alternativnih načinov nadzora nad rastlinskimi boleznimi. Eden izmed najbolj obetavnih pristopov je uporaba mikrobnih antagonistov, ki preprečujejo rast patogenov. Nekaj sevov črne kvasovke Aureobasidium pullulans se že uporablja za zaščito pridelkov pred in po obiranju v komercialnem merilu, a trenutno uporabljani sevi niso posebej prilagojeni na relevantne stresne pogoje.

V predlaganem projektu želimo izkoristiti bogat nabor sevov Aureobasidium spp. iz različnih stresnih okolij za pregledovanje njihovega potenciala za biološko kontrolo. Najboljše kandidatne seve za uporabo v prihodnosti tako pred kot tudi po obiranju bomo okarakterizirali tako fenotipsko kot tudi genotipsko. Poleg tega bomo razvili metodo za sledenje in kvantifikacijo specifičnega seva v okolju.Novi sevi A. pullulans ali A. subglaciale z izboljšano antagonistično aktivnostjo proti najbolj problematičnim rastlinskim patogenom kot tudi z višjo toleranco na stres (nizke temperature, UV sevanje, nizka razpoložljivost hranil in izsuševanje) bi bili dragoceno sredstvo v integriranem (zmanjšanje uporabe kemikalij) in biološko/ekološkem kmetijstvu, kjer so možnosti za nadzor škodljivcev omejene. Doseg tega cilja je bistvenega pomena, saj je trajnostna pridelava visoko kakovostne in zdrave hrane eden od najpomembnejših izzivov sodobnega sveta.

Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu - povezava na SICRIS.

Povezava na spletno stran projekta - http://projects.nib.si/aureoprotect/.