Projekti

Bilaterala Slovenija - ZDA: Vektorji sprememb v obalnih ekosistemih in njihovih dejavnostih: Primerjava med severnim Jadranom in zalivom Chesapeake

Koordinator projekta: dr. Jadran Faganeli

Oznaka: BI-US/18-19-069

Trajanje: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019

Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.