Projekti

Bilaterala Slovenija - ZDA: Hlapne vonjave žuželk kot dragoceno orodje za odkrivanje in spremljanje vrst nizkih gostot - primer ogroženih in invazivnih hroščev

Koordinator projekta: dr. Meta Virant-Doberlet

Oznaka: BI-US/18-19-062

Trajanje: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019

Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.