Projekti

Biodiverziteta – umetnost življenja

Koordinator projekta: dr. Maja Opalički Slabe

Oznaka: LIFE NATURAVIVA LIFE16 GIE/SI/000711

Trajanje: 4. 9. 2017 – 31. 8. 2022

LIFE

Splošni cilj projekta LIFE NATURAVIVA je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo. Posebej se bomo posvetili endemičnim in ogroženim vrstam. Kakšne posledice ima izguba ene vrste? Kakšne koristi nam prinaša bogata biodiverziteta in kakšne bi lahko imeli, če bi jo bolje poznali in pametno izkoristili, a ne prizadeli?

Aktivnosti

Veliko se bo dogajalo na zavarovanih območjih, zato je pet slovenskih naravnih parkov projektnih partnerjev. Vendar tudi na naravo zunaj parkov ne bomo pozabili, saj je »narava povsod«, kakor pravi slogan ene preteklih kampanj Evropskega sveta, tudi v mestih. Sporočila o vrednosti biodiverzitete morajo doseči zadnji kotiček Slovenije. Zato jih bomo povezali tudi s kulturno dediščino in umetnostjo, pridružili prireditvam in koncertom ter naslovili občinstvo, ki tega ne pričakuje – ki išče kulturne in umetnostne dogodke, najde pa sporočilo o ogroženosti narave: narava sama je najmočnejši navdih za umetnost in kulturo.

O biodiverziteti in nujnosti njenega ohranjanja bomo izobraževali in ozaveščali različne ciljne skupine, od vrtcev do študentov, od kmetov do politikov, in zato uporabljali različne pristope. Sodelovali bomo na sejmih, razstavah, okoljskih dnevih. Pripravili in izdali bomo razkošno knjigo o biodiverziteti Slovenije, posneli film, pripravili veliko razstavo na prostem in potujočo razstavo za zaprte prostore, sporočilne plakate in spletne oglase. Za otroke bodo tu igrice, pobarvanke in knjižice ter natečaji različnih vrst, vse z naravovarstveno vsebino; poletna šola za dijake in delavnice za učitelje srednjih šol; predavanja za kmete, izobraževanja za kmetijske pospeševalce. Uredili bomo tri nove tematske učne poti. Poskrbeli bomo za raznolike, izvirne in lokalno značilne promocijske izdelke, kot so zavojčki s senenim drobirjem, semena avtohtonih rastlin, glinene priponke in podobno. Medijska sporočila, spletne strani in družbena omrežja bodo skrbeli za promocijsko podporo projekta, s katerim želimo doseči polovico prebivalcev Slovenije.

Partnerji

Pri projektu sodeluje 10 partnerjev, poleg NIB, ki je vodilni partner, še inštitut Lutra, Triglavski narodni park, Notranjski regijski park, Kozjanski park, Krajinski park Goričko, Krajinski park Ljubljansko barje, center GRM Novo mesto, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in Botanični vrt Univerze v Ljubljani.

Spletna stran projekta LIFE NATURAVIVA

Facebook profil projekta