Projekti

Potencialna izpostavljenost čmrljev in drugih divjih opraševalcev pesticidom pri škropljenju zgodaj zjutraj in zvečer

Holder: doc. dr. Danilo Bevk

Code: GP/EFSA/ENCO/2018/02

Duration: 26. 9. 2018 – 25. 9. 2021

Glavni cilj projekta je poglobiti znanje o dejavnosti opraševalcev v sadovnjakih in pridobiti podatke, ki so potrebni za boljše upravljanje varstva rastlin.

Partner

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)

Financer

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)