Projekti

Ovrednotenje Nef-vsebujočih zunajceličnih veziklov v plazmi kot biooznačevalca aktivnega rezervoarja virusa HIV-1 pri aviremičnih posameznikih

Koordinator projekta: dr. Metka Lenassi, UL MF

Koordinator za NIB: dr. Ana Rotter

Oznaka: J3-9255

Trajanje: 1.7.2018 - 30.06.2021

Temeljni raziskovalni projekt J3-9255 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.


Sestava projektne skupine - povezava na SICRIS.

Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu - povezava na SICRIS.