Projekti

Meroslovje za sledenje bolnišničnih okužb respiratornega trakta, ki jih povzročajo Gram-negativne bakterije

Koordinator projekta: dr. Alexandra Bogožalec Košir

Oznaka: Z2-1860

Trajanje: 1.7.2019 – 31.6.2021

Podoktorski raziskovalni projekt Z7-7436 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Bakterijske okužbe so glavni vzrok za hospitalizacijo. Kar 5–10 % hospitalizacij v Evropi in Severni Ameriki ter več kot 40 % v Južni Ameriki, podsaharski Afriki in Aziji pa privede do nadaljnjih bolnišničnih okužb. Pet od šestih bakterij, ki najpogosteje povzročajo bolnišnične okužbe, spada med Gram-negativne bakterije, ki so odgovorne za 10-47 % bolnišnično pridobljene pljučnice, 45–70 % pljučnice povezane z intubiranjem, 20–30 % okužb krvi zaradi uporabe katetra in pogosto povzročijo zaplete v enotah intenzivne nege.

Za detekcijo in identifikacijo bakterij so danes v uporabi večinoma standardne mikrobiološke tehnike, kot so bakterijske kulture. Vendar pa gojenje in fenotipski testi trajajo več dni in odložijo uvedbo ukrepov za obvladovanje okužb. Ker s pomočjo konvencionalnih metod ne moremo dovolj hitro identificirati povzročitelja, se infekcija pogosto zdravi empirično z antibiotiki širokega spektra, kar lahko vodi do pojava protimikrobne odpornosti. Zato so natančna diagnoza, hitro sledenje izbruhom bolezni in robustni pristopi k ovrednotenju ključnih epidemioloških indikatorjev, kot so razširjenost in pojavnost bolezni, vključno s spremljanjem protimikrobne odpornosti, ključni za uspešno zdravljenje. Potreba po standardizaciji meritev nukleinskih kislin, vključno s potrebo po meroslovni podpori meritev, tudi protimikrobne odpornosti, je tako nujno potrebna, in je bila poudarjena med drugim tudi v mednarodnih projektov (npr. INFECT-MET, AntiMicroResist, SEPTIMET).

Da bi omogočili zanesljivo uporabo novo razvijajočih se tehnologij, jih je treba ovrednotiti v smislu natančnosti in občutljivosti. Vendar pa te metode nimajo meroslovne podpore ali pa je le-ta pomanjkljiva, kar otežuje meritve in natančno detekcijo. Glavni cilj predlagane raziskave je razviti in ovrednotiti metode višjega reda za natančno merjenje Gram-negativnih bakterij, ki povzročajo bolnišnične okužbe dihal, skupaj z njihovo občutljivostjo / rezistenco proti antibiotikom, ter ovrednotiti kalibratorje ali referenčne materiale za vzpostavitev merilnega sistema za podporo hitrejše molekularne diagnostike na predstavljenem področju.

Cilji tega raziskovalnega projekta so:

  • opredelitev temeljnih merilnih zahtev za natančno in ponovljivo merjenje, povezano z nadzorovanjem bolnišničnih okužb respiratornega trakta z Gram-negativnimi bakterijami, vključno s kakršnokoli potencialno rezistenco proti antibiotikom,
  • razviti kvantitativne validirane zelo natančne merilne metodologije,
  • razviti metodologije za vrednotenje uspešnosti komercialno dostopnih diagnostičnih testov in novih pristopov.

Predlagana raziskava bo doprinesla k boljšemu razumevanju potrebe po meroslovni podpori v kliničnem okolju in prispevala k preprečevanju nepotrebne uporabe antibiotikov pri bolnikih z boleznimi, kot so akutne okužbe respiratornega trakta. Princip razvoja referenčnih metod in materialov in princip vrednotenja novih pristopov bosta prenosljiva na druge klinično pomembne organizme.


Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu: Več informacij ...
Povezava na spletno stran projekta: http://projects.nib.si/bactomet/