Projekti

Dejavniki, ki vplivajo na gozdove jadranskih rjavih alg in rešitve za obnovo habitata

Koordinator projekta: dr. Martina Orlando-Bonaca

Oznaka: J1-1702

Trajanje: 1.7.2019 – 30.6.2022

Temeljni raziskovalni projekt J1-1702 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.


Vsebinski opis projekta

V sredozemskem obalnem morju so razširjene vrste, ki tvorijo t.i. krošnje in predstavljajo končni stadij sukcesije fotofilne algalne združbe na kamnitih podlagah. Med njimi imajo rjave alge iz rodu Cystoseira (cistozire) pomembno vlogo kot vrste, ki gradijo habitate, saj njihova tridimenzionalna struktura zagotavlja habitat in zatočišče za mnoge manjše alge, nevretenčarje in ribe na skalnatem dnu. V zadnjem desetletju so mnogi raziskovalci opozorili, da so obalni ekosistemi izpostavljeni številnim antropogenim pritiskom, kar povzroča premike med alternativnimi habitati. Ker vrste iz rodu Cystoseira sledijo dolgoročni periodičnosti, je treba njihovo izginotje s priobalnega kamnitega dna šteti za kazalnik degradacije okolja. Nekatere vrste cistozir so v Sredozemskem morju že doživele regionalno izumrtje in tudi v slovenskem morju smo priča trendu regresije rjavih alg, ki tvorijo gozdiče.

Glavni cilji predlaganega raziskovalnega projekta so oceniti stanje in porazdelitev gozdičev rjavih alg v slovenskem morju, prepoznati vzroke za njihovo regresijo, predlagati ohranitvene ukrepe in pripraviti ter preizkusiti nekatere obnovitvene ukrepe. V sklopu projekta načrtujemo: pripravo kartografije gozdičev rjavih alg vzdolž slovenskega obalnega pasu, opredelitev najpomembnejših antropogenih pritiskov, ovrednotenje pomena gozdičev rjavih alg za obalno ribjo združbo, postavitev poskusa za gojenje cistozir v kontroliranem okolju in presaditev gojenih mladih cistozir v naravno okolje.

Sestava projektne skupine - povezava na SICRIS.

Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu - povezava na SICRIS.