Projekti

Cirkulacijski in biogeokemijski model visoke ločljivosti in 20-letna reanaliza primarne produkcije v Jadranu

Koordinator projekta: dr. Martin Vodopivec

Oznaka: Z7-1884

Trajanje: 1.10.2019 - 30.09.2021

Podoktoski raziskovalni projekt Z7-1884 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Vsebinski opis projekta
Razvili bomo sklopljeni fizikalno-biogeokemijski model Jadranskega morja in izvedli 20-letno reanalizo primarne produkcije in fitoplanktonske sestave. Naša reanaliza bo presegla dosedanje tovrstne raziskave v prostorski ločljivosti, kompleksnosti in natančnosti. Za izdelavo modela in določitev modelskih parametrov bomo uporabili 30-letni niz fizikalnih, kemijskih in bioloških opazovanj v Tržaškem zalivu. Uporabili bomo tudi druga in situ opazovanja z lokacij na Jadranu, ki so na voljo v literaturi in medmrežnih portalih. Z združitvijo in situ opazovanj, modelskih rezultatov in satelitskih meritev bomo sestavili dolgoročno in prostorsko homogeno reanalizo primarne produkcije in sestave fitoplanktonske združbe. Dosedanje delo kolegov z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo kaže, da sestava fitoplanktonske združbe močno vpliva na povezavo med primarno produkcijo in koncentracijo klorofila. Z uporabo in situ meritev, satelitskih podatkov in modelskih rezultatov bomo razvili optimiziran algoritem za oceno primarne produkcije na osnovi satelitskih posnetkov barve morja v obalnih območjih zmernega pasu. Preizkusili bomo tudi nekaj osnovnih metod podatkovne asimilacije, kar bo služilo kot osnova za nadaljnje delo v smeri napredne asimilacije satelitskih posnetkov Chla. Naši rezultati bodo omogočili boljšo razlago procesov, ki vplivajo na primarno produkcijo in sestavo fitoplanktonske združbe v modelskem območju; pojasnili bodo vlogo procesov na majhni skali na celotno primarno produkcijo in izboljšali oceno primarne produkcije na osnovi satelitskih posnetkov. Na osnovi novih spoznanj, bomo ocenili produkcijsko kapaciteto Jadranskega morja in meje trajnostne rabe. Ker je primarna produkcija eden glavnih mehanizmov prečrpavanja ogljika iz atmosfere v morje, je dobro poznavanje slednje bistveno za oceno intenzitete in hitrosti klimatskih sprememb. Naš model bo postavil trdne temelje za raziskave višjih trofičnih nivojev in bo lahko služil tudi v prognostične namene, upravljanje z ribištvom in naravnimi rezervati ter za ocenjevanje posledic različnih podnebnih scenarijev. Nova spoznanja o tem kako procesi na majhni skali vplivajo na primarno produkcijo, bodo izboljšala ocene globalne primarne produkcije in parametrizacije v globalnih modelih.


Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu - povezava na SICRIS.