Projekti

Vpliv razpada masovne populacije invazivne rebrače na mikrobno združbo obalnega morja - od molekul do ekosistema - celosten interdisciplinarni pristop

Koordinator projekta: dr. Tinkara Tinta

Koordinator za NIB: Kemijski inštitut, Inštitut Jožef Stefan

Oznaka: J7-2599

Trajanje: 1. 11. 2020 - 31. 10. 2023

Temeljni raziskovalni projekt J7-2599 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Sestava projektne skupine - povezava na SICRIS.

Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu - povezava na SICRIS.

Kratek povzetek

Končni cilj našega projekta je razumeti učinek masovnega pojava meduz, zlasti v smislu OM, ki se sprosti ob razpadanju meduz, na naravno mikrobno združbo in s tem na delovanje morskega ekosistema in biogeokemične cikle v oceanu. Zlasti se bomo osredotočili na masovno pojavljanje invazivne rebrače kot motnjo in potencialni nov, sporadičen, vir DOM za naravno bakterijsko združbo obalnega morskega ekosistema. Za reševanje tega problema bomo uporabili celosten interdisciplinarni pristop - od molekularne do ekosistemske lestvice.

To je skupni slovensko-avstrijski projekt. 

Slovenski partnerji so prejeli financiranje iz Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Številka projekta: J7-2599
Trajanje: 1.11.2020 – 31.10.2023

Avstrijski partner je financiran iz Austrian Science Fund (FWF).
Številka projekta: I 4978/B
Trajanje: 4.1.2021 – 3.1.2024

Povezava na uradno spletno stran projekta: http://projects.nib.si/decomb/