Projekti

Dokazovanje redkih molekularnih tarč z uporabo digitalnega PCR

Koordinator projekta: dr. Barbara Jerič Kokelj / dr. Maja Štalekar

Oznaka: operacija št. C3330-17-529023 »Raziskovalci-2.0-NIB-529023«

Trajanje: 1. 6. 2017 - 31. 5. 2020Neodvisni raziskovalni projekt »Dokazovanje redkih molekularnih tarč z uporabo digitalnega PCR « se izvaja kot operacija št. C3330-17-529023 »Raziskovalci-2.0-NIB-529023« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostna naložba 1.1: Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifični cilj 1.1.1: Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja. Operacija se izvaja v Zahodni kohezijski regiji.
Naložbo financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

Povezava na spletno stran izvajanja Evropske kohezijske politike (EKP) v Sloveniji, ki jo upravlja OU – www.eu-skladi.si.

Kratek opis operacije, njeni cilji in rezultati: