Projekti

CRP: Q-ENTRY - Vpeljava hitrih testov za identifikacijo karantenskih škodljivih organizmov, povzročiteljev bolezni in poškodb na rastlinah

Koordinator projekta: dr. Tanja Dreo

Oznaka: V4-2003

Trajanje: 1. 11. 2020 - 31. 10. 2023

Projekt financirajo

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Partnerj

  • Kmetijski inštitut Slovenije
  • Gozdarski inštitut Slovenije
  • Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica
  • Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta)

Sestava projektne skupine - povezava na SICRIS.

Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu - povezava na SICRIS