Projekti

Bilaterala Slovenija - Srbija: Indukcija oksidativnega stresa z delci mikroplastike z adsorbiranimi hidrofobnimi organskimi onesnažili v užitni klapavici

Koordinator projekta: prof. dr. Oliver Bajt

Oznaka: BIRS/2O-21-050

Trajanje: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022