Projekti

Bilaterala Slovenija - Nemčija: Razvoj prebojnih tehnologij za absolutno kvantifikacijo na podlagi digitalne PCR in plazmonskih mikromrež

Koordinator projekta: prof. dr. Jana Žel

Oznaka: BI-DE/19-20-012

Trajanje: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021