Projekti

Bilaterala Slovenija - Kitajska: Biogeografija primitivno segmentiranih pajkov: integracija taksonomskih in filogenetskih raziskav

Koordinator projekta: izr. prof. dr. Matjaž Kuntner

Oznaka: BI-CN/18-20-022

Trajanje: 23. 4. 2018 - 31. 12. 2021