Projekti

Zapis okoljskih sprememb in človekovega vpliva v holocenskih sedimentih Tržaškega zaliva

Koordinator projekta: dr. Matej Dolenec; UL NTF

Koordinator za NIB: dr. Branko Čermelj

Oznaka: J1-1712

Trajanje: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022

Temeljni raziskovalni projekt J1-1712 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Sestava projektne skupine - povezava na SICRIS.

Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu - povezava na SICRIS.