Projekti

Vpliv socialnega in genetskega prepoznavanja sorodnikov na interakcije bakterij B.Subtilis

Koordinator projekta: dr. Polonca Štefanič, UL BF

Koordinator za NIB: dr. Tanja Dreo

Oznaka: J4-8228

Trajanje: 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020

Temeljni raziskovalni projekt J4-8228 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.


Sestava projektne skupine - povezava na SICRIS.

Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu - povezava na SICRIS.