Projekti

Napredni 3D celični modeli: Premostitev vrzeli med in vitro in in vivo poskusnimi sistemi (hep3DGenTox)

Koordinator projekta: doc. dr. Bojana Žegura

Koordinator za NIB: prof. dr. Kristina Gruden

Oznaka: J1-2465

Trajanje: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023

Temeljni raziskovalni projekt J1-2465 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.


Sestava projektne skupine - povezava na SICRIS.

Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu - povezava na SICRIS.