Projekti

Podpora varstvu rastlin - meroslovje za določanje in sledenje rastlinskih povzročiteljev bolezni

Koordinator projekta: dr. Mojca Milavec

Oznaka: J2-2488

Trajanje: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023

Temeljni raziskovalni projekt J2-2488 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Rastlinski povzročitelji bolezni so izziv za varnost preskrbe s hrano od začetka udomačitve divjih rastlin. Različne rastlinske bolezni so privedle do pomembnih sprememb v družbi. Eden najbolj uničujočih izbruhov rastlinskih povzročiteljev bolezni se je zgodil v 19. stoletju na Irskem, ko se je Phytophthora infestans hitro razširila po vsej državi in uničila glavni vir hrane – krompir. Velika krompirjeva lakota na Irskem je povzročila smrt približno milijona ljudi. Vsaj še en milijon Ircev je moralo domovino zapustiti. Boljše varstvo rastlin, ki vključuje različne vidike, od zdravega semena, rednega programi spremljanja povzročiteljev bolezni, do ustrezne kmetijske tehnologije, sedaj zmanjšuje možnost tako obsežne škode. Danes je ozaveščenost o potencialno uničujočih socialno-ekonomskih posledicah povzročiteljev bolezni pri rastlinah večja, številna prizadevanja na nacionalni in mednarodni ravni pa so privedla do boljšega razumevanja epidemiologije rastlinskih škodljivcev in upravljanja z njimi.


Laboratorijska diagnostika je sestavni del upravljanja z zdravjem rastlin, saj z odkrivanjem in prepoznavanjem rastlinskega materiala okuženega s povzročitelji bolezni, omogoča njihovo izključitev iz kmetijskih proizvodnih verig. Za zanesljivo diagnostiko so potrebne občutljive, ponovljive in natančne metode. Kljub mnogim prizadevanjem za standardizacijo pristopov in meritev, je še primerljivost rezultatov med laboratoriji še vedno pomanjkljiva. Primerljivost rezultatov bi lahko izboljšali z razvojem referenčnih postopkov merjenja in referenčnih materialov z vzpostavljeno meroslovno sledljivostjo, ki na področju zdravja rastlin še ne obstajajo.


Glavni cilj projekta je oblikovanje in ovrednotenje meroslovnega okvira, ki bo dodatno podprl diagnostiko povzročiteljev bolezni rastlin. S tem bomo pripomogli k preprečevanju širjenje povzročiteljev bolezni rastlin in s tem potencialni gospodarski škodi. Specifični cilji tega raziskovalnega projekta so:

  • določiti glavne merilne zahteve za natančne in ponovljive meritve, povezane s preiskovanjem in upravljanjem rastlinskih povzročiteljev bolezni,
  • razviti kvantitativne, validirane in natančno določene merilne postopke,
  • raziskati možnosti uporabe različno kompleksnih materialov (npr. sintetična DNA, plazmidi, genomska DNA, celoten organizem) kot potencialni referenčni material s posebnim poudarkom na njihovi zamenljivosti,
  • uporabljati razvite merilne postopke in materiale za raziskovanje obstoječih pristopov in metod, ki se uporabljajo v laboratorijih za preskušanje rastlinskih povzročiteljev bolezni, in na koncu
  • predlagati smernice za meroslovno podprt razvoj referenčnih materialov in referenčnih metod za diagnostiko in raziskave rastlinskih povzročiteljev bolezni.


Projekt bo omogočil boljše razumevanje potreb po meroslovni podpori na področju zdravja rastlin in prispeval k preprečevanju širjenja bolezni, kot je okužba oljk z bakterijo Xylella fastidiosa. Razvoj referenčnih materialov in metod bo imel velik vpliv tudi na sheme preizkušanja usposobljenosti in bo močno prispeval k primerljivosti in standardizaciji diagnostike povzročiteljev bolezni rastlin. Princip razvoja referenčnih metod in materialov bo prenosljiv na bakterije, ki jih ni mogoče gojiti in druge povzročitelje bolezni rastlin kot so virusi in fitoplazme.

Sestava projektne skupine - povezava na SICRIS.

Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu - povezava na SICRIS.

Povezava na spletno stran projekta - ProRef