Projekti

Identifikacija genskih determinant kemične toksičnosti zelene alge Chlamydomonas reinhardtii

Koordinator projekta: dr. Anže Županič (NIB)

Koordinator za NIB: doc. dr. Tina Eleršek (koordinator za skupino GEN)

Oznaka: J4–2550

Trajanje: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023

Spletna stran: http://projects.nib.si/alge/

Temeljni raziskovalni projekt J4–2550 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.


Sestava projektne skupine - povezava na SICRIS.

Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu - povezava na SICRIS.

Danes se varnost kemikalij praviloma še vedno zagotavlja na podlagi testiranja kemikalij na živalih (in rastlinah), ki pa je počasno in etično sporno. Da bi lahko v prihodnosti na trg hitreje prihajale bolj varne kemikalije, je potrebno razviti nove načine testiranja, ki bodo temeljili na molekularnih označevalcih toksičnosti (kot je na primer vitelogenin za odkrivanje endokrinih motilcev), izmerjenih na preprostih enoceličnih organizmih ter živalskih celičnih linijah. Hitrejši razvoj novih testov pa zadržuje naše pomanjkljivo razumevanje delovanja kemikalij na molekularnem nivoju, saj so molekularne tarče poznane zgolj za najbolj raziskane kemikalije. V našem projektu razvijamo nov način za identifikacijo molekularnih mehanizmov kemijske toksičnosti v enocelični zeleni algi Chlamydomonas reinhardtii. Osnova bo uporaba sevov alge, z deaktiviranimi posameznimi geni. V projektu bomo seve izpostavili različnim za okolje nevarnim kemikalijam in spremljali učinek kemikalij. Molekularne tarče kemikalij bomo odkrili preko sevov, ki se bodo ob izpostavitvi bolj razrasli kot njihovi sosedje, medtem ko bomo molekularne mehanizme odpornosti na kemikalije odkrili preko sevov, ki bodo na izpostavitev odreagirali z zaostankom v rasti. Kratkoročni rezultat projekta bo novo znanje o molekularnih mehanizmih kemične toksičnosti v algah, dolgoročni pa pospešitev razvoja novih načinov testiranja varnosti kemikalij in tako zagotovitev varnejšega okolja.

Link: http://projects.nib.si/alge/