Projekti

Ciljana mutageneza s CRISPR/CAS9 za odpornost vinske trte in krompirja proti fitoplazmam

Koordinator projekta: prof. dr. Marina Dermastia

Oznaka: J4-2544

Trajanje: 1. 11. 2020 - 31. 10. 2023

Temeljni raziskovalni projekt J4-2544 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.


Sestava projektne skupine - povezava na SICRIS.

Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu - povezava na SICRIS.