Projekti

Varovanje odpornosti kmetijskih ekosistemov na podnebne spremembe z učinkovitim opraševanjem in trajnostnim čebelarjenjem (SafeAgroBee)

Koordinator projekta: dr. Alenka Žunič Kosi

Koordinator za NIB: dr. Danilo Bevk

Oznaka: N4-0201

Trajanje: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2024

Cilj projekta SafeAgroBee je prispevati k prilagajanju in ublažitvi učinkov podnebnih sprememb in drugih dejavnikov, ki negativno vplivajo na trajnost in odpornost kmetijskih ekosistemov v Sredozemlju, ter tako zagotoviti dohodek kmetov in zanesljivo preskrbo s hrano. V projektu se osredotočamo na čebelarstvo in storitve opraševanja, ki jih zagotavljajo medonosna čebela in divje čebele. Za dosego tega cilja bomo v okviru šestih delovnih sklopov 1) preučili odpornost čebel v spreminjajočem se okolju in njihovo sposobnost zagotavljanja storitev opraševanja. Ocenili bomo prispevek medonosne čebele in divjih čebel k opraševanju ključnih kmetijskih rastlin; 2) raziskali prilagodljivost lokalnih populacij čebel in uporabo optimalnih praks v času podnebnih sprememb, da bi zagotovili trajnostno čebelarstvo s spremljanjem razvoja in uspešnosti lokalnih populacij ter njihove odpornosti na bolezni; 3) razvijali strategije za zagotavljanje zdravja čebel; 4)  razvili inovativna orodja za spremljanje stanja v čebelarstvu in sisteme za napredno zbiranje podatkov z uporabo zvoka, gibanja čebel in zaznavanja toplote; 5) preizkusili nove modele za napovedovanje zdravja čebel  in 6) vključili ljubiteljsko znanost  (»citizen science«) za povezovanje in sodelovanje z vsemi deležniki in drugo zainteresirano javnostjo.

Partnerji

 • Department of Apiculture HAO-DEMETER/HAO-API, Grčija, koordinator
 • TERRA SPATIUM SA (TSP), Grčija
 • University of Boumerdes-Department of Agronomy (UMBB-DZ), Alžirija
 • Cyprus University of Technology (CUT), Ciper
 • Department of Ecology, Agronomy and Aquaculture; University of Zadar (UNIZD), Hrvaška
 • Faculty of Agrobiotehnical Sciences, University of J.J. Strossmayer in Osijek (FAZOS), Hrvaška
 • University of Brescia (UNIBS), Italija
 • ACME21 SRL, Italija
 • Lebanese Agriculture Research Institute (LARI), Libanon
 • Lebanese University Faculty of Agriculture (LUFA), Libanon
 • Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), Slovenija
 • Nacionalni inštitu za biologijo (NIB), Slovenija
 • Université Paris-Saclay, CNRS, IRD, UMRÉvolution, Génomes, Comportement et Écologie (UMR-EGCE), Francija

Slovenska projektna skupina
Temeljni raziskovalni projekt N4-0201 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Bibliografske reference

 • RIVA, Clémence, BEVK, Danilo, ŽUNIČ, Alenka, et al. Do insect pollination services depend on climate? : an international filed study on apple orchards. V: STANISAVLJEVIĆ, Ljubiša Ž. (ur.), PAXTON, Robert J. (ur.). EurBee 9 : 9th European congress of apidology : 20-22 September 2022, Belgrade, Serbia : abstract book. 9th European congress of apidology, 20-22 September 2022, Belgrade. Belgrade: EurBee, 2022. Str. 238-239. [COBISS.SI-ID 126206211]
 • HATJINA, Fani, BEVK, Danilo, et al. Safeguarding agroecosystems resilience under climate change through efficient pollination and sustainable beekeeping. V: STANISAVLJEVIĆ, Ljubiša Ž. (ur.), PAXTON, Robert J. (ur.). EurBee 9 : 9th European congress of apidology : 20-22 September 2022, Belgrade, Serbia : abstract book. 9th European congress of apidology, 20-22 September 2022, Belgrade. Belgrade: EurBee, 2022. Str. 260-261. [COBISS.SI-ID 126262019]
 • Michalis E., Riva C., Adjlane N., Darazy D., Filipi J., Gilioli G., Žunic Kosi A., Pasi R., Prešern J., Requier F., Stipešević B., Stathopoulos V., Varnava A., Yammouni D., Hatjina F. 2022. SafeAgroBee project and Socioeconomic survey on beekeepers and farmers opinion on importance of pollination services. 47th APIMONDIA International Apicultural Congress: August 24 - 28, 2022 ISTANBUL, TÜRKİYE: abstract book. str. 68.

Spletna stran projekta: https://www.safeagrobee.com/