Projekti

Ad Futura – vpliv dinamike ribjih populacij na prehranjevalne verige

Koordinator projekta: izr. prof. dr. Meta Virant Doberlet

Trajanje: 1. 5. 2021 - 30. 4. 2022

Namen tega raziskovalnega dela je razumevanje večletnih trendov spreminjanja ribjih populacij in njihovih učinkov na nižje trofične nivoje. Preučeval se bo vpliv antropogenega delovanja (vnos invazivnih vrst, onesnaževanje) na prehranjevalne verige jezer, delovanje vodnih ekosistemov in ekosistemske storitve.

Za obdobje 12 mesecev je načrtovana obdelava večletnih podatkov o ribjih populacijah slovenskih rek in jezer kot tudi drugih (a)biotskih parametrov, njihova analiza in interpretacija s pomočjo uporabe statističnih orodij ter objava rezultatov v strokovnih mednarodnih revijah. Pridobivanje in interpretacija obsežnih bioloških podatkov bo potekala v sodelovanju z Zavodom za ribištvo Slovenije, sodelavci Nacionalnega inštituta za biologijo in z inštitucijami v tujini. V okviru evropskega projekta Aquacosm se bo preučeval vpliv posameznih zooplanktonskih vrst na fitoplanktonsko združbo jezerskega pelagiala. Raziskave ribjih združb in vodnih ekosistemov bodo pripomogle k boljšemu razumevanju in upravljanju z vodami, kar ima lahko pozitivne učinke na kakovost voda, ribištvo in varovanje okolja.

Gostovanje dr. Žige Ogorelca na EKOS je financirano preko sklada Ad Futura (Javni razpis sofinanciranja gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih).