Projekti

Med-bakterijska dinamika biofilma: vpliv na tvorbo in strukturo biofilma bakterij Campylobacter z namenom razvoja novih inovativnih strategij nadzora

Koordinator projekta: dr. Anja Klančnik, UL BF

Koordinator za NIB: dr. Magda Tušek Žnidarič

Oznaka: J4-3088

Trajanje: 1.10.2021-30.9.2024