Projekti

Medsebojna povezanost z redoks stanjem posredovane signalizacije pri odpornosti krompirja na viruse

Koordinator projekta: dr. Tjaša Lukan

Oznaka: Z4-3217

Trajanje: 1.10.2021-30.9.2023