Projekti

Vzpostavitev metodologij za študij imunosti krompirja na nivoju posameznih celic

Koordinator projekta: dr. Kristina Gruden

Oznaka: N4-0199

Trajanje: 1.12.2021-30.11.2024

V okviru tega projekta bomo vzpostavili metodologije za spremljanje odgovora krompirja na interakcijo z različnimi mikrobi z visoko prostrsko časovno ločljivostjo. Metodologije bodo zaobjemale pristope na nivoju posameznih celic in na nivoju tkiv. Na nivoju proučevanja posameznih celic bomo razvili sekvenciranje posameznih celic za spremljanje transkripcije in organiziranosti kromatina. Poleg tega bomo razvili tudi metodologijo za spremljanje translacije v inficiranih celicah. Za analizo odzivov na vičji skali, na nivoju tkiva, bomo testirali sensorske rastline z označevalcem luciferazo. Če se ta pristop ne bo izkazal za primernega, bomo označili mikrobe in prostorske odzive spremljali s pomočjo mikrodisekcije tkiva okoli mikroba. Kolikor nam bo čas dopuščal, bomo za vsako razvito metodologiji začeli s pridobivanje eksperimentalnih podatkovnih setov. To bo celokupno prispevalo dodatne preliminarne rezultate in dokaze o delovanju konceptov kar so zahtevali recenzetni projekta ERC GUIDECROP.

Projekt N4 0199je finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.