Projekti

ADAPT – pospešen razvoj krompirja tolerantnega na multiple stresne dejavnike

Koordinator projekta: Markus Teige

Koordinator za NIB: Kristina Gruden

Oznaka: GA 862858

Trajanje: 1/7/2020-30/6/2024

Nacionalni inštitut za biologijo je partner v projektu EU-Horizon 2020 ADAPT (Accelerated Development of multiple-stress tolerAnt PoTato; No GA 2020 862-858), ki je bo v naslednjih štirih letih prejel 5 milijonov EUR nepovratnih sredstev iz programa EU Obzorje 2020 za preučevanje mehanizmov prilagoditve krompirja na izpostavitev škodljivim dejavnikom okolja, kot so suša, vročina in poplave. Konzorcij, ki ga vodi Univerza na Dunaju, je sestavljen iz 17. vodilnih evropskih akademskih inštitucij, glavnih evropskih žlahtniteljev krompirja, neprofitne EU organizacije, vladne agencije in podjetja, ki razvija tehnologije za avtomatizacijo v kmetijskem sektorju.  

Cilj projekta ADAPT je določiti nove molekulske tarče za vzgojo odpornih sort krompirja in obenem identificirati obstoječe sorte, ki so še posebej odporne na spreminjajoče se podnebne razmere ter je razviti nove strategije, s katerimi bo krompir moč prilagoditi na zahtevne podnebne razmere v prihodnosti.
Krompir je ena najpomembnejših živilskih poljščin na svetu. Mehanizmi prilagajanja stresu na molekularni ravni so pri poljščinah, kot je krompir, še vedno slabo raziskani. Naraščajoča obdobja vročine in suše zaradi podnebnih sprememb povzročajo ogromne izgube pridelka, pridelava krompirja pa trpi tudi zaradi poplav obdelovalnih površin zaradi močnega dežja. Posledično lahko na prizadetem območju v nekaj dneh pride do popolne izgube pridelka. V okviru projekta raziskujemo molekularne in fenotipske reakcije na vročino, sušo in poplave, kar bo v prihodnosti še posebej pomembno za pridelek krompirja zaradi podnebnih sprememb. V sodelovanju z žlahtnitelji in pridelovalci želimo prepoznati mehanizme, ki omogočajo toleranco na stres.

ADAPT je konzorcij desetih vodilnih evropskih raziskovalnih ustanov, štirih žlahtniteljev krompirja, neprofitne organizacije EU, Avstrijske agencije za zdravje in varnost hrane (AGES) in podjetja, ki razvija tehnologije za avtomatizacijo v kmetijskem sektorju. V projektu sodelujoči raziskovalci združujejo svoje strokovno znanje na področju molekularne biologije, fiziologije stresa, sistemske biologije in tarčnega žlahtnjenja rastlin ter sodelujejo z organizacijami, namenjenimi končnim uporabnikom.

Na podlagi razumevanja odnosov med molekulami in z uporabo modernih metod računalniško podprte biologije želimo identificirati nove označevalce za ciljno gojenje sort krompirja, odpornih na stres, ki
lahko zagotovijo stabilne donose tudi v težkih podnebnih razmerah prihodnosti. Zelo pomembno je, da so med člani konzorcija tudi žlahtnitelji in predstavniki pridelovalcev, saj bodo tako rezultati hitro in neposredno na voljo končnim uporabnikom.

NIB se v projektu ADAPT osredotoča na sistemsko biologijo rastlin in razvija biološke mreže in računalniške modele vpliva okoljskega stresa na krompir, s katerimi bodo pomagali najti molekulske tarče za vzgojo novih odpornih sort.
Prva faza StressKnowledgeMap se je že začela. StressKnowledgeMap je spletna aplikacija, ki omogoča standardizirano gradnjo integriranega omrežja znanja ter njegovo uporabo in raziskovanje. Združuje obstoječe znanje o modelnih vrstah in molekularni fiziologiji krompirja v veliko mrežo znanja.
StressKnowledgeMap predstavlja osnovo za razvoj drugih načrtovanih aplikacij (orodja za vizualizacijo podatkov, orodje  za analizo podatkov potato ‘omics), ki bodo omogočile integracijo novih in obstoječih podatkov ter njihovo napredno analizo in vizualizacijo.Celovito omrežje znanja Arabidopsis thaliana (AtCKN) (levo) s 26.158 entitetami in 484.616 povezavami ter manjša podskupina AtCKN (desno), ki prikazuje različne vrste interakcij z različnimi barvami. (Omrežja so prikazana s Cytoscape.)

Ključni poudarki projekta ADAPT
•    V okviru projekta EU "Obzorje 2020", financiranem s 5 milijoni EUR, preučujemo, kako se krompir prilagaja številnim stresnim dejavnikom okolja, kot so vedno večja obdobja vročine in suše, pa tudi poplave.
•    Cilj: Nova izhodišča za ciljno žlahtnjenje sort krompirja, odpornih na stres, in identifikacija obstoječih sort, ki so še posebej odporne na spreminjajoče se podnebne razmere
•    Konzorcij projekta sestavlja deset vodilnih evropskih raziskovalnih institucij, žlahtnitelji krompirja, neprofitna organizacija EU, avstrijska agencija za zdravje in varnost hrane (AGES) in podjetje, ki razvija tehnologije za avtomatizacijo v kmetijskem sektorju
•    Koordinacija: Prof. Markus Teige, Univerza na Dunaju; Slovenski partner: prof. Kristina Gruden, Nacionalni inštitut za biologijo


Za sveže informacije nas obiščite nas na uradni stran projekta (adapt.univie.ac.at) in na Twitterju (@eu_Adapt).

Ta projekt je prejel financiranje iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020 v okviru sporazuma o donaciji št. GA 2020 862-858.