Projekti

Uporaba krompirjeve mikrobiote za modulacijo imunskega sistema krompirja in njegove rasti

Koordinator projekta: Kristina Gruden

Oznaka: J4 3089

Trajanje: 1.10.2021-30.9.2024

Razumevaje interakcij med rastlinami in drugimi organizmi v okolju je ključnega pomena za zagotovitev dolgotrajnega in okolju prijaznega sistema za zaščito rastlin. Krompir je ena izmed najpomembnejših poljščin s pridelavo približno 350 milijonov ton na leto. Po vsem svetu so ekonomsko najpomembnejši patogeni krompirja oomicete Phytophtora infestans  in virus krompirjev virus Y (PVY), medtem ko je njegov najpomembnješi žuželčji škodljivec koloradsko hrošč (Leptinotarsa decemlineata L.). Kljub uporabi kemičnih pesticidov lahko še vedno povzročijo do 80 % zmanjšanje pridelka. Po drugi strani pa je znano, da lahko nekateri mikrobi spodbujajo rastlinsko imunost in rast. Obetavna skupina iskanja takih mikrobov so endofiti, mikroorganizmi, ki v celotnem ali delu življenjskega cikla kolonizirajo notranja rastlinska tkiva.

Za boljše razumevanje interakcije rastlina-endofit je ključnega pomena prepoznavanje in karakterizacija mikrobne združbe, ki je prilagojena rastlinskemu gostitelju.

Glavni cilj projekta je razumevanje, kako rastlina in endofit interagirata na molekularni in fiziološki ravni ter kako to vpliva na odziv rastline na druge organizme.
Predvidevamo, da mikrobiota krompirja lokalno in sistemsko spreminja fiziologijo rastlin in omogoča njihovo boljše delovanje v interakciji s škodljivimi organizmi.

To hipotezo bomo obravnavali preko naslednjih specifičnih ciljev:
1. Okarakterizacija endofitov krompirja na genomski in fiziološki ravni, tako in situ v kulturah kot tudi in planta
2. Preučevanje vpliva izoliranih endofitov na rast rastlin in imunost na molekularni ter fenotipski ravni
3. Karakterizacija razlik v mehanizmih odziva rastline na patogene in endofit


Projekt J4 3089 je finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.