Projekti

LIFE PINNA

Koordinator projekta: Regional agency for the protection of the Ligurian environment (ARPA)

Trajanje: 1.10.2021 do 30.09.2025LIFE PINNA

Conservation and re-stocking of the Pinna nobilis in the western Mediterranean and Adriatic sea

Kontaktna oseba za NIB: dr. Domen Trkov, domen.trkov@nib.si, 059 232 937 in dr. Valentina Pitacco, valentina.pitacco@nib.si, 059 232 920

Spletna stran projekta LIFE PINNA: https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/5706

Vodilni partner: Regional agency for the protection of the Ligurian environment (ARPA)

Trajanje projekta: od 01/10/2021 do 30/09/2025

Projekt temelji na raziskavi vezani na obnovo populacij leščurjev (Pinna nobilis) v Sredozemskem morju. Cilj projekta je ohranitev leščurjev v zahodnem Sredozemlju in Jadranskem morju, kar naj bi dosegli z izvajanjem posebnih ukrepov ohranjanja te vrste in ponovnega naseljevanja na pilotna območja z možnostjo preselitve na druga območja. Projekt je deljen na 3 sklope. V prvem sklopu projekta se bo raziskovalo patogene ki povzročajo pogin leščurjev in njihovo pojavljanje v okolju z namenom pravilne izbire območij za ponovno naseljevanje leščurjev. V drugem sklopu se bo s pomočjo genetike določilo kateri primerki preživelih leščurjev so najprimernejši za nadaljnjo reprodukcijo. V tretjem sklopu pa bomo raziskovali katere so najprimernejše metode za obnovo staležev leščurjev.