Projekti

Inducibilno programiranje intrinzičnih lastnosti celic CAR T za imunoterapijo raka

Koordinator projekta: dr. Anže Smole

Oznaka: J3-3084

Trajanje: 1.10.2021 - 30.9.2024

Spletna stran: https://projects.nib.si/iTFCarT/

Temeljni raziskovalni projekt J3-3084 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Sestava projektne skupine – povezava na SICRIS (cobiss.net)

Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu – povezava na SICRIS (cobiss.net)