Projekti

Ekotremologija - Vpogled v biodiverziteto in interakcije znotraj vibracijske združbe

Koordinator projekta: dr. Rok Šturm

Oznaka: Z1-50018

Trajanje: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2025

Členonožci so ključni elementi ekosistemov in njihov upad je prepoznan kot kritičen. Večina se jih zanaša na vibracijsko komunikacijo, zato so v ekoakustičnih študijah večinoma spregledani. Komunikacija s pomočjo vibracij, ki se prenašajo po podlagi, je ena evolucijsko najstarejših in najbolj razširjenih oblik komunikacije živali, ki je še posebej pogosta med členonožci. Ekotremologija je bila uvedena kot disciplina, ki je skladna s paradigmami ekoakustike, vendar uporablja za preučevanje ekoloških procesov vibracije trdne podlage in odpira možnost spremljanja najrazličnejših vrst členonožcev, ki so bistvenega pomena za delovanje in ohranjanje ekosistemov, vendar z drugimi neinvazivnimi metodami niso dostopni.


Snemanje vibracijske krajine z laserskim vibrometrom (levo) in primer spektrograma posnetka z označenimi posameznimi vibracijskimi dogodki – napevi (desno).

Glavni cilji projekta so:

  1. opisati, kako se vibracijska krajina spreminja skozi življenje vrst žuželk z različnimi življenjskimi cikli,
  2. raziskati, kako fenologija rastlin in spremembe habitata vplivajo na vibracijske združbe, in
  3. ugotoviti, ali lahko vibracijska krajina zagotovi zadostne informacije o stanju okolja in delovanju ukrepov za ohranjaje narave.

Osredotočil se bom na travniške habitate, saj so tu žuželke po številu in vrstnem bogastvu prevladujoča živalska skupina. Posebno vlogo bodo imeli škržatki, saj je za njih vibracijska komunikacija ključna pri znotrajvrstnem sporazumevanju.


V projektu bomo preučevali vibracijsko krajino, v kateri poteka sporazumevanje škržatkov Dicranotropis hamata (levo), Ribautodephax albostiratus (sredina) in Aphrodes makarovi (desno). Slike: truehopperswp.com

Predlagana raziskava je razdeljena na štiri medsebojno povezane delovne sklope, ki se dopolnjujejo.

  • DS 1 - Terensko delo: izvajali bomo terensko delo, povezano z zgoraj navedenimi raziskovalnimi vprašanji.
  • DS 2 - Zvočne in video analize: identifikaciji posnetih vibracijskih signalov in pregled video posnetkov.
  • DS 3 - Analize eDNA: z okoljskim metabarkodiranjem DNK bomo skušali opisati združbe žuželk.
  • DS 4 - Sinteza rezultatov: Združevanje rezultatov zgornjih delovnih sklopov.

Temeljni podoktorski raziskovalni projekt Z1-50018 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Osnovni podatki o projektu (SICRIS)