Begomovirusi na krompirju

18 maj
Begomovirusi na krompirju

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Begomovirusi na krompirju 

Begomovirusi_podatkovni list

Virusi iz rodu begomovirusov (družina Geminiviridae) lahko okužijo številne vrste rastlin. Opisanih je več kot 400 različnih begomovirusov, od tega lahko nekateri okužijo tudi krompir.

Status
Od begomovirusov, ki so uvrščeni v prilogo II/A Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/2027 so za krompir nevarni predvsem virus kodravosti listov čilija (chilli leaf curl virus; ChiLCV), virus rumenega mozaika krompirja (potato yellow mosaic virus; PYMV), havanski virus mozaika paradižnika (tomato mosaic Havana virus; ToMHaV), tainoški virus lisavosti paradižnika (tomato mottle Taino virus; ToMoTV), virus močne grbančavosti paradižnika (tomato severe rugose virus; ToSRV) in virus rumenih žil in progavosti paradižnika (tomato yellow vein streak virus; ToYVSV).

Krompir lahko okuži tudi newdelhijski virus kodravosti listov paradižnika (tomato leaf curl New Delhi virus; ToLCNDV), ki pa je uvrščen v prilogo II/B (EU) 2019/2027.

Gostiteljske rastline
Vsi begomovirusi, ki so uvrščeni v prilogo II/A Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/2027 kot nevarni virusi za krompir, lahko okužijo tudi paradižnik, nekateri tudi navadni fižol, papriko, jajčevec, okrasne in plevelne rastline.

Krog gostiteljskih rastlin virusa ToLCNDV pa je še širši in vključuje med drugim tudi vrste iz družine bučevk, paradižnik in papriko.

Geografska razširjenost
Za begomoviruse, ki so uvrščeni v prilogo II/A Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/2027 ni znano, da bi se pojavljali na ozemlju Evropske Unije. ToLCNDV pa je že bil potrjen v nekaterih državah EU (na primer v Italiji, Španiji, Portugalski, Grčiji) in sicer predvsem na rastlinah iz družine bučevk.

Znamenja okužb
Najpogostejša znamenja okužbe rastlin z begomovirusi so zvijanje listov, porumenelost žil in rumen mozaik na listih. Bolezenska znamenja na rastlinah so odvisna od sorte, rastnih pogojev, časa okužbe itd.

V primeru okužbe krompirja z begomovirusi poročajo o zavrti rasti, klorozah ali mozaiku na listih in/ ali deformacijah listov v vršičku.

Gospodarska škoda
Okužbe krompirja z begomovirusi lahko vodijo do izgub pridelka, a je škodo, ki jo povzročajo begomovirusi težko oceniti na podlagi dosedanjih podatkov iz literature.

Poti prenosa
Begomoviruse lahko v nasad vnesemo z okuženimi rastlinami za saditev; vnos je možen tudi s semenskim krompirjem. Znotraj nasada jih učinkovito raznaša tobakov ščitkar (Bemisia tabaci), ki je pri nas prisoten in prenaša različne rastlinske viruse.

Fitosanitarni ukrepi
Potrebni so preventivni ukrepi, kot je na primer nakup preverjeno zdravega sadilnega materiala in omejevanje prenašalca tobakovega ščitkarja.

Če sumite na okužbo, takoj obvestite strokovnjake javne službe zdravstvenega varstva rastlin na lokalnem kmetijsko gozdarskem zavodu ali inštitutu ali fitosanitarnega inšpektorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Javna služba zdravstvenega varstva rastlin: https://www.gov.si/teme/javna-sluzba-zdravstvenega-varstva-rastlin/ 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/o-upravi/inspekcija-za/

Nacionalni inštitut za biologijo: http://www.nib.si/zaznavanje-mikroorganizmov-rastlinskih-patogenov


Pomembnejši viri:

EPPO global database (podatki zajeti 15.5.2023):
•    https://gd.eppo.int/taxon/CHILCU   
•    https://gd.eppo.int/taxon/PYMV00
•    https://gd.eppo.int/taxon/THV000
•    https://gd.eppo.int/taxon/TOMOTV
•    https://gd.eppo.int/taxon/TOSRV0
•    https://gd.eppo.int/taxon/TOYVSV
•    https://gd.eppo.int/taxon/TOLCND

EFSA PLH Panel (EFSA Panel on Plant Health), Bragard, C, Dehnen-Schmutz, K, Gonthier, P, Jacques, M-A, Jaques Miret, JA, Justesen, AF, MacLeod, A, Magnusson, CS, Milonas, P, Navas-Cortes, JA, Parnell, S, Potting, R, Reignault, PL, Thulke, H-H, van der Werf, W, Vicent Civera, A, Yuen, J, Zappalà, L, Candresse, T, Lacomme, C, Bottex, B, Oplaat, C, Roenhorst, A, Schenk, M and Di Serio, F, 2020. Scientific Opinion on the pest categorisation of non-EU viruses and viroids of potato. EFSA Journal 2020;18(1):5853, 134 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5853

Besedilo pripravili:
Nataša Mehle in Ana Vučurović, Nacionalni inštitut za biologijo