Fitoplazme na leskah

 • V VRTINCU SPREMEMB: povezanost vode, življenja in podnebja
  V VRTINCU SPREMEMB: povezanost vode, življenja in podnebja

  Simpozij o okoljskih in podnebnih spremembah,
  ki vplivajo na naše vode in biodiverziteto

  Ljubljana, 14. in 15. oktober 2021

 • 8. JUNIJ – SVETOVNI DAN OCEANOV
  8. JUNIJ – SVETOVNI DAN OCEANOV
  Vstopite v vznemirljivi svet raziskovanj Morske biološke postaje Piran (NIB)
 • NIB načrtuje izgradnjo biotehnološkega       stičišča (BTS-NIB)
  NIB načrtuje izgradnjo biotehnološkega       stičišča (BTS-NIB)
  Nacionalni inštitut za biologijo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport začenjata financiranje in izvedbo projekta "Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo".
 • Projekt LIFE NATURAVIVA: Biodiverziteta – umetnost življenja
  Projekt LIFE NATURAVIVA: Biodiverziteta – umetnost življenja
  Biodiverziteta ali biotska raznovrstnost opisuje vse, kar je živo.

Storitve in produkti

 •  
 • Monitoring SARS-CoV-2 v odpadnih vodah

  Na Nacionalnem inštitutu za biologijo v okviru ARRS programa izvajamo pilotni monitoring, v okviru katerega spremljamo prisotnost virusa SARS-CoV-2 in mutacij povezanih z njegovimi različicami (od januarja 2021 naprej) v odpadnih vodah slovenskih čistilnih naprav.

 
 •  
 • Okoljski monitoring in analize kakovosti voda

  Načela trajnostnega razvoja zahtevajo sistematično spremljanje stanja narave in človekovega okolja. V ta namen NIB izvaja in nudi stalen nadzor nad stanjem kakovosti slovenskih voda.

 
 •  
 • Storitve za kmetijsko dejavnost

  Glede na povzročitelja bolezni, gostiteljsko rastlino, letni čas in druge parametre izbiramo pri testiranju med različnimi laboratorijskimi metodami.

 
 •  
 • Izobraževanje in Raziskovalna oprema

  Nudimo praktično izobraževanje, svetovanje, tehnično revidiranje ter organizacijo delavnic. Poleg tega pa naša raziskovalna oprema služi tehnološkemu razvoju v sodelovanju z gospodarskimi podjetji. Možnost njene uporabe po veljavnem ceniku nudimo tudi zunanjim uporabnikom.

 
 
 

19 feb
Fitoplazme na leskah

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Dokument s slikami:

Fitoplazme na leskahFitoplazme so paraziti rastlin in živijo v floemskem prevodnem tkivu ter v žuželčjih prenašalcih, ki se hranijo z rastlinskim sokom. Povzročajo neozdravljive bolezni rastlin. 
V zadnjih letih so bile na več območjih v Sloveniji v propadajočih leskah odkrite različne fitoplazme, ki okužujejo tudi druge rastline. O teh okužbah je še veliko neznanega.

Poti prenosa:
Med rastlinami fitoplazme prenašajo žuželčji prenašalci, lahko pa se prenesejo tudi preko korenin. Fitoplazme prenesemo tudi z okuženimi sadikami, podlagami ali cepiči. 
Gostiteljske rastline:
Fitoplazme okužujejo številne lesnate in zelnate rastline, med katerimi so tako gojene kot tudi prosto rastoče.
Gostitelji fitoplazem, ki so bili ugotovljeni v leskah, so tudi druge rastline, kot na primer nekatere vrste gozdnih dreves (beli gaber, maklen, graden, črni jesen… ), pleveli ali gojene rastline, kot so npr. jagode. 

Znamenja okužb:
S fitoplazmami okužene rastline kažejo različna bolezenska znamenja, kot so npr. metlasti izrastki, rumenenje ali zvijanje listov, propadanje vej ali celih rastlin. Nekatere okužene rastline ne izražajo bolezenskih znamenj ali pa so bolezenska znamenja prisotna v milejši obliki. Take rastline lahko predstavljajo vir okužb. 
Leske, v katerih je bila dokazana prisotnost fitoplazem, so propadale ali pa imele metlaste izrastke. Na odmrlih poganjkih so bili pogosto slabše razviti ali prazni plodovi. 
Opozorilo: Propadanje lesk ni vedno povezano z okužbo s fitoplazmami, lahko jih povzročijo abiotski dejavniki ali pa so posledica drugih bolezni. Za nedvoumno potrditev prisotnosti fitoplazem je nujna laboratorijska analiza.

Fitosanitarni ukrepi:
S fitoplazmami okužene leske je smiselno izruvati (s koreninami) in uničiti takoj, ko se jih odkrije, saj obstaja velika verjetnost, da imamo v Sloveniji učinkovitega prenašalca teh fitoplazem. Možni prenašalci so žuželke, ki se hranijo na leskah (škržatki in bolšice). Ukrepov zatiranja prenašalcev s fitofarmacevtskimi sredstvi na leskah zaenkrat ne moremo predlagati, saj do sedaj še ni bilo ugotovljeno, katere žuželke so dejanski prenašalci.
Priporočljivo je tudi spremljati stanje rastlin, ki rastejo v bližnji okolici nasada in v primeru suma na okužbo s fitoplazmami le-te tudi odstraniti, saj obstaja možnost, da se potencialni prenašalci fitoplazem na leski prehranjujejo tudi na teh rastlinah. 
Matične rastline lesk je priporočljivo testirati na prisotnost fitoplazem.  Tudi v primeru, ko nimajo bolezenskih znamenj, obstaja možnost, da so fitoplazme prisotne v rastlini. 
Če leske sadimo na novo, je priporočljivo, da sadimo le sadike, ki izhajajo iz preverjeno neokuženih matičnih rastlin. 
Trenutno še ni znano, če obstajajo sorte lesk, ki bi bile tržno zanimive in so hkrati odporne ali tolerantne na okužbe s fitoplazmami.

Dodatne informacije:
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor 
tel. 02 228 49 00
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec 
tel. 03 71 21 600
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
tel. 05 335 12 00
Kmetijsko gozdarski zavodi Novo mesto 
tel. 07 373 05 70
Kmetijski inštitut Slovenije
tel. 01 280 52 66    

Besedilo pripravila: Nataša Mehle (Labfito@nib.si)
Viri:
Mehle N., Jakoš N., Mešl M. Miklavc J., Matko B., Rot M., Ferlež Rus A., Brus R., Dermastia M. Phytoplasmas associated with declining of hazelnut (Corylus avellana) in Slovenia. European journal of plant pathology 2019, 155, 4: 1117-1132.
Mehle N., Ravnikar M., Dermastia M., Solar A., Matko B., Mešl M. First report of 'Candidatus Phytoplasma fragariae' infection of Corylus avellana (hazelnut) in Slovenia. Plant disease 2018, 102, 12: 2636.
Mehle N. Hitra analiza tveganja: fitoplazme na leskah: 'Candidatus Phytoplasma fragariae' in fitoplazme iz skupine 16SrV, katere največja podobnost je s sevi FD-D in FD70. [Ljubljana, 2019]: 47 str