Storitve in produkti

Storitve in produkti

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShere with friends
Poleg raziskav in izobraževanja izvajamo tudi neposredne storitve za trg za različne naročnike. Pri nas lahko po veljavnem ceniku naročite izvedbo nekaterih testov in raziskav ali pa pri svojih raziskavah uporabite našo opremo.  Na naslednji povezavi pa lahko dostopate tudi do NIB brošure o storitvah.

Kontakt: tto@nib.si
 • Sistemske biološke študije produkcije celičnih linij (karakterizacija, iskanje biomarkerjev, optimizacija proizvodnega procesa, zmanjševanje proizvodnega tveganja)
 • Zaznavanje in kvantifikacija nukleinskih kislin, zaznavanje preostanka DNK
 • Molekularno zaznavanje in kvantifikacija tarčnih organizmov in virusov
 • Koncentracija in čiščenje virusov, bakteriofagov in virusom podobnih delcev
 • Celični testi za ocenjevanje aktivnosti in toksičnosti snovi
 • Testi celične migracije/invazivnosti in adhezivnosti
 • In vitro genotoksični testi (Ames, SOS/umuC, mikronukleus, Comet, γ-H2AX)
 • In vitro študije toksičnosti (citotoksičnost, apoptoza, aktivnost mitohondrijev, oksidativni stres, analiza celičnega cikla, toksikološka regulacija genov)
 • Presoja biokompatibilnosti medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
 • Ocenjevanje nastanka mikronukleusov in poškodb DNK v krvnih in epitelijskih celicah (klinične študije, humani biomonitoring)
Kontakt: tto@nib.si
 • Določanje učinkovitosti čistilnih naprav (meritve BPK, KPK in mikrobne aktivnosti ter analiza sestave mikrobnih združb, toksičnosti in genotoksičnosti iztoka)
 • Določanje učinkovitosti čiščenja vode (metode inaktivacije in odstranjevanja, učinkovitost filtrov - toksikološka in mikrobiološka, vključno z virusi)
 • Koncentriranje in zaznavanje virusov v vodah
 • Analize vode (fizikalno-kemijski parametri, cianotoksini, biološke analize: virusov, fitobentosa, fitoplanktona in zooplanktona, ekotoksikološki testi z uporabo alg, cianobakterij ter zarodkov rib cebric)
 • Citotoksični in genotoksični testi nekoncentriranih in koncentriranih vzorcev vode (Ames, SOS/umuC, Comet in mikronukleus)
 • Svetovanje investitorjem pri načrtovanju posegov znotraj zavarovanih območij
 • Svetovanje in izdelava načrtov zaščite za izbrane skupine kopenskih in sladkovodnih živali
 • Študije vpliva na okolje
Kontakt: tto@nib.si
 • GSO in rastlinski patogeni: praktično izobraževanje, svetovanje in tehnično revidiranje, organizacija testiranja v laboratorijih
 • Razvoj protokolov in usklajevanje poteka dela s standardi ISO/IEC 17025 in ISO 9001
 • Organizacija delavnic v sodelovanju z odcepljenim podjetjem BioSistemika d.o.o.
Kontakt: tto@nib.si