Storitve in produkti

Na MBP ponujamo tako laboratorijske kakor tudi fotografske storitve in podatkovno obdelavo. Za več informacij se obrnite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 

Na Morski biološki postaji smo ponosni na svoje znanje in izkušnje ter jih z veseljem delimo z vami. Ponujamo vam nekatere  storitve, ki jih izvajamo tako v laboratoriju kot na terenu. Produkte, ki so bili razviti na MBP, si lahko ogledate tukaj. Opremo, ki jo uporabljamo pri svojem delu, pa si oglejte na tej povezavi.

 

 

 LABORATORIJSKE STORITVE

 

 • TOC in TN analize: Merjenje totalnega organskega ogljika (TOC) in totalnega dušika (TN) v morskih vzorcih.
 • Elementna CHNS analiza: Merjenje vsebnosti C, H, N in S elementov v različnih vzorcih: sedimentu, zooplanktonu, meduzah, filtrih (partikulatna organska snov – POM)…
 • Določevanje števila mikroorganizmov s pomočjo pretočnega flow citometra (BD Accuri C6)
 • Meritve radioaktivno označenih spojin s pomočjo tekočinskega scintilacijskega števca
 • Mikroskopija (epifluorescentni mikroskop Olympus BX51)
 • Izolacija prokariontske DNA iz kompleksnih naravnih vzorcev
 • Določevanje strukture mikrobne združbe s pomočjo molekularnih tehnik
 • aktivnost AChE 
 • aktivnost GST
 • aktivnost kataze
 • aktivnost EROD
 • Stabilnost lizosomskih membran
 • Kometni test
 • Mikronukleusni test
 • Spektrofotometrično določanje metalotioneinov
 • Določanje vsebnosti klorofila a v vodnih vzorcih in v sedimentu s fluorometrično metodo
 • Identifikacija in določanje abundance toksičnih vrst fitoplanktona: certifikat o strokovni usposobljenosti za prepoznavanje škodljivih mikroalg (izdajatelj: IOC, Univerza v Kopenhagnu) 
 • Določanje taksonomske sestave in abundance fitoplanktona z uporabo invertnega mikroskopa (Utermöhl (1958) metoda)
 • Meritve primarne produkcije fitoplanktona z uporabo radioaktivnega izotopa 14C (Steeman Nielsen (1952) metoda) in ocena letne primarne produkcije
 • Ocena ekološkega stanja morja s fitoplanktonom

 

 

RAČUNSKE STORITVE

 

 • Fizikalna oceanografija
 • Numerično modeliranje
 • Postavitev numeričnega modela za določeno domeno
 • Izvedba simulacij
 • Vizualizacija rezultatov
 • Delo z oceanografskimi podatki
 • Zajem podatkov
 • Osnovna analiza podatkov (preverjanje kakovosti, osnovna statistika, vizualizacija s pomočjo grafov)
 • Zahtevnejša analiza (prostorsko-časovno podatkovno rudarjenje)
 • Statistično svetovanje glede zasnove poskusov, analize in interpretacije rezultatov ter statistična obdelava podatkov

 

 

OSTALE STORITVE

  

 • podvodno raziskovalno filmanje in fotografija
 • Načrtovanje monitoringov za fitoplankton po Okvirni vodni direktivi 2000/60/ES in Okvirni direktivi o morski strategiji 2008/56/ES ter po UNEP/MAP Barcelonski konvenciji
 • Pedagoška dejavnost
 • Svetovanje glede upravljanja z obalnim pasom in morjem