Ekstremne vrednosti

 

 

Najvišja temperatura morja na oceanografski boji Vidi na globini 2.5 (± 0.3) m po letih
leto datum in ura (UTC) najvišja temperatura [°C] pripadajoča slanost [PSU]
2003 13.08.2003 16:30 28,69 35,44
2004 23.07.2004 12:30 27,52 35,31
2005 30.07.2005 23:00 28,16 37,74 
2006 27.07.2006 16:30  27,70  37,38 
2007 20.07.2007 20:00  28,16  36,29 
2008 05.08.2008 17:30  28,18  37,40 
2009  21.08.2009 14:45  28,33  35,30 
2010 17.07.2010 18:45  30,40  30,30 
2011 24.08.2011 18:00  28,83  34,31 
2012 02.07.2012 18:00 28,93  33,66 
2013 08.08.2013 18:00 29,32 35,14
2014 11.06.2014 22:00 26,88 31,54
2015 23.07.2015 20:15 30,13 35,46
2016 13.07.2016 06:45 28,17 36,48
2017 05.08.2017 17:15 29,42 35,32

 

 

Lestvica 10 najizrazitejših sunkov vetra
Predstavljamo lestvico 10 najizrazitejših sunkov vetra izmerjenih na oceanografski boji pred Piranom, ki so bili izmerjeni od septembra 2003, ko smo vpeljali kontrolo kvalitete, pa vse do danes. Od 16.10.2002 do 21.5.2003 se je veter merilo 10 minut v polurnem intervalu, frekvenca vzorčenja 4 Hz (meritve vsakih 0.25s). Od 21.5.2003 dalje se veter meri non stop (30 minut v 30 minutnem intervalu), frekvenca vzorčenja ostaja ista, to je 4 Hz.
datum in čas zaključka meritve hitrost sunka vetra [m/s] smer sunka vetra [°] srednja hitrost vetra [m/s] srednja smer vetra [°]
10.03.2010 07:15 44,5 118,7 21,6 92,2
08.08.2008 22:15 33,6  17,2  22,8   10,1
02.03.2011 08:00 32,4 98,0  21,9  100,8 
12.11.2017 23:00 32,3 15,7 2,1 274,6
07.02.2012 19:30 32,0  96,2  22,2  89,0 
06.02.2015 04:00 31,5  98,3  21,6  100,1 
18.09.2011 19:15 30,2  260,6  4,3  191,4 
07.12.2003 03:30  25,6  57,7  18,8  62,1 
24.01.2006 01:30 25,2  60,2  18,5  57,8 
18.12.2006 19:30 25,1  81,0  17,5  79,1 

 

  

Lestvica najmočnejših tramontan, ki se pojavljajo poleti
Vetrovni sunki pri tramontanah ne ustrezajo kontroli kvalitete po UNESCO zaradi prevelikih razlik med hitrostjo sunka in srednjo vrednostjo hitrosti v polurnem intervalu ter prevelikega časovnega spreminjanja smeri vetra. Kljub temu pa lestvico vseeno objavljamo zaradi zanimivosti pojava.
datum in čas zaključka meritve hitrost sunka vetra [m/s] smer sunka vetra [°] srednja hitrost vetra [m/s] srednja smer vetra [°]
18.06.2008 01:30 43,9 298,6 3,7 200,8
23.05.2007 14:00 42,7  0,4 3,6  215,8
09.08.2008 00:00 38,9 359,4  11,3  359,0 
09.08.2008 00:30 33,6  17,2  20,6  16,9 
18.06.2008 01:00 26,1  294,3  5,0  201,0 
24.07.2003 18:30 26,0  253,4  7,3  236,9 
16.06.2004 16:30  25,3  280,3  9,4  64,1 
29.06.2005 20:30 25,3  307,1  7,2  295,1 
28.07.2006 21:00 25,1  290,0  11,7  285,2 
04.07.2007 15:30 24,9  352,8  8,9  344,4 

 

 

Najvišji valovi (višji od 2 m) od leta 2006 naprej
datum in ura meritve višina valov [m] najvišja višina valov [m] srednja smer [°] srednja perioda [s]
04.02.2012 05:00 2,4 4,8 40,0 4,4
10.02.2012 23:30 2,4 4,3 39,0 4,7
10.03.2010 07:30 2,4 4,2 46,9 4,7
02.03.2011 10:00 2,4  4,2 37,3  4,6
06.02.2015 04:00 2,2  4,1  51,4  4,5 
24.01.2006 02:05 2,4  4,0  12,4  ?
03.02.2012 15:00 2,2 3,9 39,9 4,4
13.11.2017 05:00 1,9 3,9 ? 3,3
18.01.2017 05:30 2,2 3,8 38,0 4,4
11.02.2012 01:00 2,3 3,8 34,1 4,4