Visoko frekvenčni radar-radijski oddajnik (HF Radar)

Razvoj HF radarske tehnologije v zadnjih desetletjih je postavil uporabo HF radarjev ob bok najbolj zanesljivih in uporabnih opazovalnih sistemov po svetu. Nemogoče si je predstavljati raziskave površinske dinamike tokov in valov brez tovrstnih neprekinjenih meritev, z asimilacijo podatkov teh meritev v današnje oceanografske modele pa postane uporabnost še večja. Aplikativna uporaba podatkov meritev in na podlagi le teh izračunane napovedi omogočajo učinkovitejše gospodarjenje z morskim okoljem, učinkovitejše reševanje ljudi in imetja na morju, učinkovitejše posredovanje ob izlitjih nevarnih snovi na morju. Podatki meritev so v  pomoč luškim oblastem in meteorološkim uradom ter okoljskim agencijam, ribičem in turističnim delavcem. Uporabne so tudi za opozarjanje pred tsunamiji. V okviru evropskega projekta »HAZADR« je v oktobru 2014 Infrastrukturni center na Morski biološki postaji postavil v Piranu tak 12 kanalni HF radarski sistem »WERA«. Ta bo v sodelovanju z enakim sistemom, nameščenim na italijanski strani omogočal neprekinjene meritve tokov in površinskih valov v Tržaškem in Piranskem zalivu. Podatki bodo v realnem času posredovani strokovni in laični javnosti v grafični in digitalni obliki.Po učinkovitosti in uporabi je tak sistem na ravni oceanografske boje; razen redkih vzdrževalnih posegov bo sistem zagotavljal podatke 24 ur na dan, 365 dni v letu.

 

Postavitev HF radarja je omogočil projekt HAZADR hazadr logo A2LOGO JadranskiCezmejniProgramIPA sSloganomWebEUZastavaInPripis sloLOGO SVLR slo

 

Vzdrževanje oceanografske boje poteka v sodelovanju in ob pomoči Agencije RS za OkoljeARSO.