DE Antropogeni vplivi

DE Antropogeni vplivi

 

Skupino sestavljajo raziskovalci z različnih naravoslovnih ved. Raziskujejo vplive in posledice  človekovih dejavnosti na morsko okolje, od onesnaževanja morja in vpliva klimatskih sprememb do odzivov na različnih ravneh biološke organizacije.

 

 

 Raziskave in ekspertize

 

Raziskave:

- Onesnaževanje morja: preučevanje onesnaževanja morja z različnimi organskimi in anorganskimi onesnaževali, ogljikovodiki (alifatskimi in policikličnimi aromatskimi), PCB in kloriranimi pesticidi, organokositrnimi spojinami in kovinami (ugotavljanje porazdelitve onesnaževal, koncentracij, virov in vpliva na morsko okolje)

- Morski odpadki, plastika, mikroplastika: preučevanje onesnaženosti morja s plastičnimi materiali in zlasti mikroplastiko (določanje porazdelitve mikroplastike, koncentracij v morski vodi, morskih sedimentih in organizmih, določanje virov plastičnih materialov)

- Razgradnja in pretvorba organskih spojin v morskem okolju, zlasti fotokemična razgradnja

- Fotokatalizirana razgradnja organskih onesnaževal v različnih vodnih medijih pod umetno svetlobo in v terenskih razmerah

- Antropogeni vpliv (marikultura, pomorski promet in pristaniške dejavnosti, izpusti odpadnih voda, hipoksija in anoksija) na meiofavne združbe

- Vplivi podnebnih sprememb (zakisljevanje oceanov, hipoksija, segrevanje, morski vročinski valovi) ter ocena biološke ranljivosti in tveganja

- Vpliv podnebnih sprememb na morske kalcifikacijske organizme: preučevanje odzivov na različnih ravneh biološke organizacije (genetski, subcelični, celični, fiziološki in organizemski) in strukture združbe

- Strategije za odstranjevanje ogljikovega dioksida v oceanih (CDR)

- Študij okoljskega stresa na fiziologijo in povezanost morskih vrst (meduze, školjke)

 

Ekspertize:

- Vzorčenje, priprava vzorcev in analize organskih spojin, vključno z onesnaževali, z različnimi kromatografskimi tehnikami

- Vzorčenje, priprava vzorcev in analize mikroplastike v morski vodi, sedimentih in organizmih; določanje plastičnega materiala z infrardečo spektroskopijo (ATR FTIR in µ-FTIR)

- Fotokemična in fotokatalitska razgradnja organskih onesnaževal; določanje kinetike, vpliv različnih matric in analize nastalih fotoproduktov

- Identifikacija harpaktikoidnih kopepodov

- Razvoj biomarkerjev za biologijo globalnih sprememb

- Korelacija, sinteza več stresnih dejavnikov na različnih ravneh biološke organizacije in na različnih trofičnih ravneh

- Sinteza podatkov in pristopov, povezanih z modeliranjem, fizikalno-kemijskimi opazovanji in biološkimi odzivi

- Mejne znanosti za oceno zakisljevanja oceanov za regionalne in globalne ocene

 

 

Osebje

 

Izr. prof. dr. Oliver Bajt, znanstveni svetnik, vodja DE Antropogeni vplivi

https://www.nib.si/mbp/sl/cv/oliver-bajt 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Dr. Nina Bednaršek, višja strokovno-raziskovalna sodelavka

https://www.nib.si/component/directory/?view=details&id=328&Itemid=12 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Dr. Mateja Grego, znanstvena sodelavka

https://www.nib.si/mbp/sl/cv/mateja-grego 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

Jena Jamšek, mlada raziskovalka

http://www.nib.si/mbp/sl/cv/jena-jamsek 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

Hanna van de Mortel, asistentka

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

Živa Muhič, strokovna sodelavka

https://www.nib.si/component/directory/?view=details&id=318&Itemid=12 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

Doc. dr. Andreja Ramšak, strokovno-raziskovalna svetnica

https://www.nib.si/mbp/sl/cv/andreja-ramsak 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

 

Projekti

 

Raziskave obalnega morja - Raziskovalni program ARRS P1-0237 

1.1.2020-31.12.2025

http://www.nib.si/eng/index.php/projects?view=project&id=166 

 

Pirati plastike - dajmo Evropa; mladi skupnostni znanstveniki z misijo pridobivanja podatkov in širjenja znanja o onesnaženosti rek s plastiko in mikroplastiko (V1-2040)

1.4.2021 - 30.6.2022

https://www.plastic-pirates.eu/sl 

 

Biomakerji subceličnega stresa v Severnem Jadranu pod vplivom klimatskih sprememb; 1.11.2020 - 31.10.2023

http://www.nib.si/projektinib?view=project&id=354 

Onesnaževanje morja z mikroplastiko in organskimi onesnaževali – Raziskovalni program ARRS P1-0237

 

Bilaterala Slovenija-Srbija: Indukcija oksidativnega stresa z delci mikroplastike z adsorbiranimi hidrofobnimi organskimi onesnažili v užitni klapavici

01.01.2020 - 31.12.2022

Nosilec projekta: dr. Oliver Bajt

http://www.nib.si/projektinib?view=project&id=339 

 

ENVRI FAIR

1.1. 2019 - 31. 12. 2022

Nosilec projekta na NIB: dr. Andreja Ramšak

https://cordis.europa.eu/project/id/824068 

 

RI-SI-LifeWatch

29. 12. 2019 - 30. 9. 2021

Vodja projekta na NIB: dr. Andreja Ramšak

https://www.lifewatch.eu/slovenia 

 

Uporaba tehnologije DNA za ugotavljanje poneverb v ribiških proizvodih z vrednotenjem socio ekonomskih vidikov (CRP Zagotovimo si hrano za jutri, šifra projekta V1-1808)

1. 11. 2018 - 31. 10. 2020 (podaljšanje do 31.03.2021)

Vodja projekta: dr. Lovrenc Lipej, dr. Andreja Ramšak

https://www.nib.si/aktualno/novice/1265-uporaba-tehnologije-dna-za-ugotavljanje-poneverb-v-ribiskih-proizvodih-z-vrednotenjem-socio-ekonomskih-vidikov-crp-zagotovimo-si-hrano-za-jutri-st-projekta-v1-1808 

 

FISH-AGRO TECH CBC Interreg Italia-Slovenia- Evropski sklad za regionalni razvoj 01.07.2017 - 31. 12. 2019 (podaljšanje do 31.03.2021)

Nosilec projekta na NIB: dr. Andreja Ramšak

http://www.nib.si/aktualno/novice/1129-predstavitev-projekta-fishagro-tech 

 

AssemblePlus - Association of European Marine Biological Laboratories Expanded (H2020 Research and Innovation Action), trajanje 01. 10. 2017 do 30.09.2021 (podaljšanje do 30.09.2022)

Nosilec projekta na NIB: dr. Andreja Ramšak

http://www.nib.si/aktualno/novice/1165-nib-sodeluje-v-projekt-assemble-plus 

 

MARISTEM COST Action 16203 Stem cells of marine/aquatic invertebrates: from basic research to innovative applications

02.10.2017 - 30.09. 2021 (podaljšanje do 31.03.2022)

Nosilec projekta na NIB: dr. Andreja Ramšak

http://www.nib.si/aktualno/novice/1122-sodelovanje-nib-a-v-akciji-cost-maticne-celice-morskih-nevretencarjev 

 

SEA-UNICORN COST Action 19107

Nosilec projekta na NIB: dr. Andreja Ramšak

https://www.sea-unicorn.com/ 

 

DOBRO ZA MORJE – DOBRO ZAME

Nosilec projekta na NIB: dr. Andreja Ramšak

https://www.nib.si/mbp/sl/projects/90-uporabne-in-razvojne-raziskave/1109-dobro-za-morje-dobro-zame

 

MAF WORLD COST CA20102

Nosilec projekta na NIB: dr. Andreja Ramšak

https://maf-world.eu/

 

Vpliv okoljskega stresa na zdravje in prirastek školjk ter izboljšave vzrejnih praks zaradi mikroplastike in podnebnih sprememb, CRP v letu 2022 »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Vodja projekta: dr. Andreja Ramšak

 

 

Izbrane objave

 

ROSSI, Sergio, BRAMANTI, Lorenzo, HORTA, Paulo, ALLCOCK, A. Louise, CARREIRO-SILVA, Marina, COPPARI, Martina, VIANNEY, Denis, HADJIOANNOU, Louis, ISLA, Enrique, JIMENEZ, Carlos, JOHNSON, Mark, MOHN, Christian, OREJAS, Covadonga, RAMŠAK, Andreja, REIMER, James, RINKEVICH, Baruch, RIZZO, Lucia, SALOMIDI, Maria, SAMAAI, Toufiek, SCHUBERT, Nadine, SOARES, Marcelo, THURSTAN, Ruth H., VASSALLO, Paolo, ZIVERI, Patrizia, ZORRILLA-PUJANA, Juanita. Protecting global marine animal forests. Science. 27 May. 2022, vol. 376, iss. 6596, str. 929. ISSN 0036-8075. https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/science.abq7583, DOI: 10.1126/science.abq7583. [COBISS.SI-ID 113305347]

 

MAVRIČ, Alex, BOJNEC, Štefan, RAMŠAK, Andreja. Izzivi razvoja ribištva v Sloveniji. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2021. 131 str., graf. prikazi. Znanstvene monografije Fakultete za management. ISBN 978-961-293-114-8, ISBN 978-961-293-115-5. https://doi.org/10.26493/978-961-293-114-8, DOI: 10.26493/978-961-293-114-8. [COBISS.SI-ID 98414339]

 

RASPOR DALL'OLIO, Lucija, BERAN, Alfred, FLANDER-PUTRLE, Vesna, MALEJ, Alenka, RAMŠAK, Andreja. Diversity of dinoflagellate symbionts in scyphozoan hosts from shallow environments : the Mediterranean Sea and Cabo Frio (Rio de Janeiro, Brazil). Frontiers in marine science. May 2022, vol. 9, str. 1-13, ilustr. ISSN 2296-7745. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.867554, DOI: 10.3389/fmars.2022.867554. [COBISS.SI-ID 108221187],

 

ROMANO, Giovanna, ALMEIDA, Mariana, VARELA COELHO, Ana, CUTIGNANO, Adele, MOREIRA GONÇALVES, Luís, HANSEN, Espen, KHNYKIN, Denis, MASS, Tali, RAMŠAK, Andreja, ROCHA S., Miguel, SILVA, Tiago Henriques da, SUGNI, Michela, BALLARIN, Loriano, GENEVIERE, Anne-Marie. Biomaterials and bioactive natural products from marine invertebrates. Marine drugs. 2022, iss. 4, vol. 20, str. 1-45, ilustr. ISSN 1660-3397. https://www.mdpi.com/1660-3397/20/4/219, DOI: 10.3390/md20040219. [COBISS.SI-ID 103233539]

 

ROSNER, Amalia, ARMENGAUD, Jean, BALLARIN, Loriano, BARNAY-VERDIER, Stéphanie, CIMA, Francesca, VARELA COELHO, Ana, DOMART-COULON, Isabelle, DROBNE, Damjana, GENEVIERE, Anne-Marie, JEMEC KOKALJ, Anita, KOTLARSKA, Ewa, RAMŠAK, Andreja, et al. Stem cells of aquatic invertebrates as an advanced tool for assessing ecotoxicological impacts. Science of the total environment. 17 Jan. 2021, vol. , [article] 144565, str. [1-117], ilustr. ISSN 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720380967?via%3Dihub#!, DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.144565. [COBISS.SI-ID 48752387  ]

 

CAI, Wei-Jun, FEELY, Richard Alan, TESTA, Jeremy M., LI, Ming, EVANS, Wiley, ALIN, Simone R., XU, Yuan-Yuan, PELLETIER, Greg, AHMED, Anise, GREELEY, Dana J., NEWTON, Jan A., BEDNARŠEK, Nina. Natural and anthropogenic drivers of acidification in large estuaries. Annual review of marine science, ISSN 1941-0611, Jan. 2021, vol. 13, str. 23-55, ilustr. https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-marine-010419-011004#_i61, doi: 10.1146/annurev-marine-010419-011004. [COBISS.SI-ID 49838339]

 

OBST, Matthias, EXTER, Katrina, ALLCOCK, A. Louise, ARVANITIDIS, Christos, AXBERG, Alizz, BUSTAMANTE, Maria, FORTIČ, Ana, MAVRIČ, Borut, RAMŠAK, Andreja, et al. A marine biodiversity observation network for genetic monitoring of hard-bottom communities (ARMS-MBON). Frontiers in marine science. Nov. 2020, vol. 7, str. 1-9, ilustr. ISSN 2296-7745. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.572680/full, DOI: 10.3389/fmars.2020.572680. [COBISS.SI-ID 40033027]

 

GREGO, Mateja, MALEJ, Alenka, DE TROCH, Marleen. The depleted carbon isotopic signature of nematodes and harpacticoids and their place in carbon processing in fish farm sediments. Frontiers in marine science, ISSN 2296-7745, Jul. 2020, vol. 7, article 572, str. 1-15, ilustr. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00572/full, doi: 10.3389/fmars.2020.00572. [COBISS.SI-ID 24147971]

 

BEDNARŠEK, Nina, FEELY, Richard Alan, BECK, Marcus W., ALIN, Simone R., SIEDLECKI, Samantha A., CALOSI, Piero, NORTON, Emily L., SAENGER, Casey, ŠTRUS, Jasna, GREELEY, Dana, NEZLIN, Nikolay, ROETHLER, Miranda, SPICER, John I. Exoskeleton dissolution with mechanoreceptor damage in larval Dungeness crab related to severity of present-day ocean acidification vertical gradients. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2020, vol. 716, str. 1-12, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.136610. [COBISS.SI-ID 9403001]

 

BEDNARŠEK, Nina, FEELY, Richard Alan, HOWES, Ella, HUNT, Brian, KESSOURI, Faycal, LEÓN, Pablo, LISCHKA, Silke, MAAS, Amy E., MCLAUGHLIN, Karen, NEZLIN, Nikolay, SUTULA, Martha, WEISBERG, Stephen B. Systematic review and meta-analysis toward synthesis of thresholds of ocean acidification impacts on calcifying pteropods and interactions with warming. Frontiers in marine science, ISSN 2296-7745, 2019, vol. 6, art. no. 227, str. 1-16, ilustr. https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00227, doi: 10.3389/fmars.2019.00227. [COBISS.SI-ID 9395321]

 

PALATINUS, Andreja, KOVAČ VIRŠEK, Manca, ROBIČ, Uroš, GREGO, Mateja, BAJT, Oliver, ŠILJIĆ, Jasna, SUARIA, Giuseppe, LIUBARTSEVA, Svitlana, COPPINI, Giovanni, PETERLIN, Monika. Marine litter in the Croatian part of the middle Adriatic Sea : simultaneous assessment of floating and seabed macro and micro litter abundance and composition. Marine pollution bulletin, ISSN 0025-326X, 2019, vol. 139, str. 427-439, doi: 10.1016/j.marpolbul.2018.12.038. [COBISS.SI-ID 4967247]

 

BAJT, Oliver, RAMŠAK, Andreja, MILUN, Vesna, ANDRAL, Bruno, ROMANELLI, Giulia, ALFONSO, Scarpato, MITRIĆ, Milena, KUPUSOVIĆ, Tarik, KLJAJIĆ, Zoran, ANGELIDIS, Michael, ÇULLAJ, Algi, GALGANI, François. Assessing chemical contamination in the coastal waters of the Adriatic Sea using active mussel biomonitoring with Mytilus galloprovincialis. Marine pollution bulletin, ISSN 0025-326X, 2019, vol. 141, str. 283-298, doi: 10.1016/j.marpolbul.2018.06.056. [COBISS.SI-ID 5013071]

 

BALDRIGHI, Elisa, SEMPRUCCI, Federica, FRANZO, Annalisa, CVITKOVIĆ, Ivan, BOGNER, Danijela, DESPALATOVIĆ, Marija, BERTO, Daniela, FORMALEWICZ, Margherita Malgorzata, ALFONSO, Scarpato, FRAPICCINI, Emanuela, MARINI, Mauro, GREGO, Mateja. Meiofaunal communities in four Adriatic ports : baseline data for risk assessment in ballast water management. Marine pollution bulletin, ISSN 0025-326X, 2018, vol. , no. , 14 str., [in press], doi: 10.1016/j.marpolbul.2018.06.056. [COBISS.SI-ID 4910415]

 

 

Sodelovanja

 

Inštitut za vode Republike Slovenije http://www.izvrs.si/ 

University of Ljubljana https://www.uni-lj.si 

Institut Ruđer Bošković https://www.irb.hr/ 

University of Ghent (Marine Biology Research Group) https://www.ugent.be/en 

University of Trieste https://www.units.it/en 

NOAA https://www.noaa.gov/ 

OGS https://www.inogs.it/ 

University of Oregon https://www.uoregon.edu/ 

University of Washington https://www.washington.edu/ 

Puget Sound Restoration Fund https://restorationfund.org/ 

Instituto Milenio de Oceanografia https://es.imo-chile.cl/ 

JAMSTEC http://www.jamstec.go.jp/e/ 

NOVIA University https://www.novia.fi/novia-uas/ 

Kiel University (Kiel Science Factory) https://www.uni-kiel.de/en/  

Ciencia Viva https://www.cienciaviva.pt/ 

 

 

Druge aktivnosti

 

Delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih in znanstvenih odborih:

- EUROMARINE članica Upravnega odbora in predstavnica NIB (dr. Andreja Ramšak) https://www.euromarinenetwork.eu/

- članica Znanstveno-tehničnega odbora LifeWatch - ERIC (dr. Andreja Ramšak) https://www.lifewatch.eu/web/guest/home

- članica Upravnega odbora LifeWatch Slovenija (dr. Andreja Ramšak) https://www.lifewatch.eu/slovenia

 

Poučevanje:

- Univerza na Primorskem, FAMNIT

- Mednarodna podiplomska šola IJS

- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

 

Dejavnosti na področju komuniciranja znanosti:

- Dan odprtih vrat MBS-NIB (ob svetovnem dnevu oceanov)

- Noč raziskovalcev 2018, 2019

- Komuniciranje z mediji (nacionalni in mednarodni mediji CNN, Seattle Times, National Geographic, Rolling Stone ...)

- Mentorstvo študentom iz držav v razvoju v okviru programa Pier2Pier

- Nagrada Prometej znanosti leta 2011 (film Med kopnim in morjem)

 

 

Galerija

 

  

Na slikah (od leve proti desni in od zgoraj navzdol):

 

1. Vzorčevanje simbiontskih alg v morski cvetači (Cotylorhiza tuberculata) (Foto: A. Ramšak)

2. Plastične niti v morskem sedimentu (Foto: M. Grego)

3. Novoodkrita vrsta klobučnjaka Mawia benovici (Foto: T. Makovec)

4. Fluorescentno obarvane mikroplastične granule na oklepu bentoškega kopepoda, temno polje (Foto: M. Grego)

5. Fluorescentno obarvane mikroplastične granule na oklepu bentoškega kopepoda svetlo polje (Foto: M. Grego)

6. Meritve bentoškega kopepoda (Foto: M. Grego)

7. Obarvani lizosomi v celicah hemolimfe klapavic (Foto: D. Domazet)

8. Priprava klapavic za testiranje onesnaženosti morja. (Foto: A. Ramšak)