Stiki z javnostjo

Stiki z javnostjo

 

Morska biološka postaja Piran

 

Teme in kontaktne osebe:

 

• Splošno o MBP, vizija in poslanstvo ter vsebine: dr. Borut Mavrič (vodja OE)

• Raziskovalni program ARRS »Raziskave obalnega morja«: izr. prof. dr. Patricija Mozetič

• Biodiverziteta bentoških in nektonskih združb in habitatnih tipov, tujerodne in invazivne vrste, varstvo narave, vpliv podnebnih sprememb na organizme: prof. dr. Lovrenc Lipej, dr. Martina Orlando Bonaca

• Ekologija (struktura in funkcija) mikroorganizmov (fitoplankton, bakterije) in biogeokemični cikli, škodljiva cvetenja alg, evtrofikacija, želatinozni plankton: izr. prof. dr. Patricija Mozetič, dr. Tinkara Tinta

• Morska biotehnologija: dr. Ana Rotter

• Infrastruktura za prostorska in kontinuirana opazovanja, delovanje in razvoj infrastrukturnega centra MBP: dr. Katja Klun (vodja IC MBP)

• Fizikalna oceanografija: meritve, modeli, posledice podnebnih sprememb v ozračju in morju (dvigovanje vodne gladine, naraščanje temperature, vročinski valovi itd.): dr. Matjaž Ličer

• Kemija morja, fotokemija, organska in anorganska onesnažila, plastika: izr. prof. dr. Oliver Bajt; učinki onesnažil na organizme in filogenija izbranih organizmov: doc. dr. Andreja Ramšak

• Področje evropske okoljske zakonodaje o vodah in morju, nacionalni monitoring kakovosti morja: dr. Janja Francé

• Informacije o projektih: vodje DE in vodje projektov

 

Podatki o kontaktnih osebah:

 

dr. Borut Mavrič (vodja OE)

izr. prof. dr. Patricija Mozetič

prof. dr. Lovrenc Lipej

dr. Martina Orlando Bonaca

dr. Tinkara Tinta

dr. Ana Rotter

dr. Katja Klun (vodja IC MBP)

dr. Matjaž Ličer

izr. prof. dr. Oliver Bajt

doc. dr. Andreja Ramšak

dr. Janja Francé