Borut Mavrič

borut mavric color borut mavric blue
dr. BORUT MAVRIČ

znanstveni sodelavec

Telefon:

+386 (0)5 9232 936

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Morska biologija in ekologija

Obrežna ribja združba in bentoški habitatni tipi

Tujerodne vrste

Raziskave hrustančnic


   

 

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

  

Univerzitetni študij Biologija; Oddelek za biologijo,Biotehniška fakulteta univerze v Ljubljani; od leta 1998 do leta 2005 24.6.2005, diplomiral z nalogo: Aktivacija Na+/K ATPaze med prilagajanjem raka Carcinus aesuarii na razredčeno morsko vodo, fiziologija, mentor: dr. Čedomil Lucu, somentor: prof. dr. Tine Valentinčič

 

Podiplomski študij - Doktorat Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti, smer varstvo naravne dediščine; neposredni prehod na doktorski študij; od 1.11.2005 do 24.8.2011 24.8.2011, doktoriral z nalogo: Favnistična in ekološka analiza makrozoobentoških združb mehkega dna in opredelitev ekološkega stanja slovenskega obalnega morja, mentor: prof. dr. Lovrenc Lipej, somentor: doc. dr. Gorazd Urbanič

 

 

 

SODELOVANJA

 

Seznam nekaterih projektov, v katerih sem sodeloval

 

1. Pregled stanja morske biološke raznovrstnosti v občini Izola s posebnim poudarkom na prioritetnih in ogroženih vrstah in habitatnih tipih (Občina Izola, prof. dr. Lovrenc Lipej),

2. MarineClean - Marine debris removal and preventing further litter entry (EcoInnovation, dr. Janja Francé),

3. Onesnaženost morskega sedimenta in pregled obstoječih podatkov v Piranskem zalivu na območju Marine Portorož (Marina Portorož, prof. dr. Vlado Malačič),

4. TRECORALA - Grebeni in koraligen severnega Jadrana: ovrednotenje in trajnostno upravljanje v Tržaškem zalivu (Interreg, dr. Martina Orlando Bonaca), http://www.trecorala.eu/it-IT/le-trezze,

5. Analiza kriptobentoških mikrohabitatov v Slovenskem morju in opredelitev njihove vloge pri ocenjevanju stanja biotske raznovrstnosti morskega obrežnega pasu (Zavod RS za varstvo narave, prof. dr. Lovrenc Lipej),

6. Opredelitev stanja populacij leščurja in morskega datlja ter habitatnih tipov morski travniki in podmorski grebeni v Naravnem rezervatu Strunjan in priporočila za usmerjanje obiska morskega dela rezervata (Zavod RS za varstvo narave, prof. dr. Lovrenc Lipej),

7. Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij – Climaparks (Javni zavod Krajinski park Strunjan, prof. dr. Lovrenc Lipej),

8. Balmas www.balmas.eu

9. Sodelovanje priprojektnih nalogah vezanih na implementacijo Okvirne direktive o morski strategiji in Okvirne vodne direktive (2000/60/ES) v Sloveniji od leta 2005 dalje,

10. Sodelovanje na nacionalnem monitoringu slovenskega morja, ki je vezan na določanje ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev.

 

 

 

RAZISKOVALNO PODROČJE

 

Morska biologija in ekologija,

morski raki,

hrustančnice,

obrežna ribja združba,

bentoški habitatni tipi,

bentoški nevretenčarji,

tujerodne vrste

 

 

 

 

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE

 

1. PITACCO, Valentina, ORLANDO-BONACA, Martina, MAVRIČ, Borut (avtor, fotograf), LIPEJ, Lovrenc. Macrofauna associated with a bank of Cladocora caespitosa (Anthozoa, Scleractinia)) in the Gulf of Trieste (North Adriatic). Annales, Series historia naturalis, ISSN 1408-533X, 2014, vol. 24, št. 1, str. 1-14, ilustr. http://zdjp.si/it/docs/annales/naturalis/n24-1/pitacco-bonaca-mavric-lipej.pdf. [COBISS.SI-ID 3179855]  

 

2. KRUŽIĆ, Petar, LIPEJ, Lovrenc, MAVRIČ, Borut, RODIĆ, Petra. Impact of bleaching on the coral Cladocora caespitosa in the eastern Adriatic sea. Marine ecology, Progress series, ISSN 0171-8630, 2014, vol. 509, str. 193-202, ilustr. http://www.int-res.com/articles/meps2014/509/m509p193.pdf, doi: 10.3354/meps10962. [COBISS.SI-ID 3194959

 

3. KAPIRIS, K., LIPEJ, Lovrenc, MAVRIČ, Borut, et al. New Mediterranean marine biodiversity records (April, 2014) : collective article A. Mediterranean Marine Science, ISSN 1108-393X, 2014, vol. 15, no. 1, str. 198-212. http://dx.doi.org/10.12681/mms.737. [COBISS.SI-ID 3097167

 

Povezava na COBISS