DE Podpora, razvoj in inovacije

DE Podpora, razvoj in inovacije

 

Delovna enota za podporo, razvoj in inovacije (PRI) je skupina, ki združuje administrativno, strokovno in raziskovalno znanje in kompetence.

 

 

Raziskave in ekspertize

 

Dejavnosti enote so osredotočene predvsem na:

-       Finančno in administrativno upravljanje nacionalnih in mednarodnih projektov.

-       Upravljanje in vzdrževanje prostorov Morske biološke postaje Piran.

-       Promocijo tako imenovanih mehkih veščin (na primer komunikacijo v znanosti, timsko delo itd.).

-       Spodbujanje in zagotavljanje enakosti spolov ter enakosti in raznolikosti na splošno.

-       Identifikacija raziskovalnih področij z velikim potencialom, vendar nizko stopnjo nacionalnega, regionalnega in/ali mednarodnega izkoriščenja (na primer Modra Biotehnologija).

-       Ozaveščanje in spodbujanje inovacij.

-       Upravljanje z namestitvenimi kapacitetami Morske biološke postaje Piran.

-       MICE (srečanja, strokovna druženja, konference, razstave).

-       Izobraževalne dejavnosti Morske biološke postaje Piran.

  

 

Osebje

 

Mag. Gašper Polajnar, področni podsekretar, vodja DE Podpora, razvoj in inovacije
Ekonomist z magisterijem iz managementa. Njegovo delo je osredotočeno predvsem na pripravo letnih finančnih in poslovnih načrtov za Morsko biološko postajo Piran (MBP). Spremlja in analizira poslovne rezultate, predlaga in načrtuje letne naložbe ter spremlja izvedbo, sodeluje pri vodenju MBP, pripravlja različna poslovna in finančna poročila ter finančno in administrativno vodi razvojne in raziskovalne projekte.
http://www.nib.si/component/directory/?view=details&id=45&Itemid=12 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

Eylem Atak, mlada raziskovalka
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

Tadej Gračner, strokovni sodelavec
Je sodelavec na Morski biološki postaji Piran in magistrski študent turističnega programa na Univerzi na Primorskem. Diplomiral je iz turizma. Njegovo delo je osredotočeno na koordinacijo nastanitvenih in izobraževalnih zmogljivosti ter organizacijo MICE.
http://www.nib.si/mbp/sl/cv/tadej-gracner 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

Ernesta Grigalionyte-Bembič, strokovna sodelavka

Projektna sodelavka na MBP in doktorska študentka na Univerzi na Primorskem. Njene dejavnosti so usmerjene v upravljanje projektov, ki jih financira EU.
http://www.nib.si/mbp/sl/cv/ernesta-grigalionyte-bembic 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

Dr. Ana Rotter, višja strokovno-raziskovalna sodelavka
Mikrobiologinja z doktoratom iz statistike na Morski biološki postaji Piran (MBP). Njene raziskave vključujejo morsko biotehnologijo, vizualizacijo in analizo podatkov ter mrežno analizo. Navdušena je nad znanstveno komunikacijo, vodenjem projektov in uporabno znanostjo.
http://www.nib.si/mbp/en/cv/ana-rotter 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

Anja Sergaš, projektna sodelavka
Strokovna sodelavka, ki je diplomirala na Fakulteti za management na Univerzi na Primorskem. Na Morski biološki postaji Piran predstavlja nepogrešljivo administrativno pomoč po izvajanju evropskih projektov.
http://www.nib.si/mbp/sl/cv/anja-sergas 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

Marko Tadejević, samostojni strokovni sodelavec

Samostojni strokovni sodelavec, zadolžen za vzdrževanje prostorov in stavbe Morske biološke postaje Piran.
http://www.nib.si/component/directory/?view=details&id=52&Itemid=12
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

Jan Ulčar, samostojni strokovni sodelavec
Je višji strokovni sodelavec na Morski biološki postaji Piran. Diplomiral je iz biologije in magistriral iz molekularne in funkcionalne biologije na Univerzi v Ljubljani. Njegovo delo je osredotočeno na morske biotehnologije in znanstvene komunikacije.
http://www.nib.si/mbp/sl/cv/jan-ulcar 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

 

Raziskovalni program ARIS

 

Morska in mikrobna biotehnologija

Raziskovalni program »Morska in mikrobna biotehnologija« se osredotoča na morska in ekstremna okolja, povezana z nizko vodno aktivnostjo, ki so večinoma neraziskana, neizkoriščena in podvrednotena. Naša vizija je postati vodilni v širši regiji v razvoju biotehnologije iz morskih in ekstremnih okolij. V ta namen bomo povezali raziskovalne in ostale interesne skupine z ustanovitvijo nacionalnih in mednarodnih mrež sodelovanj, ki se bodo spopadale z akutnimi družbenimi izzivi ter nudile konkretne nove in inovativne rešitve, izdelke.

Trajanje: januar 2022 - december 2027

Projektni team: Ana Rotter, Eylem Atak, Katja Klun, Ernesta Grigalionyte-Bembič.

PovezaveSpletna stran.

 

Raziskovalni projekti ARIS

 

Biotehnološki potencial izbranih mikroorganizmov iz Sečoveljskih solin za uporabo v kozmetičnih izdelkih

Končni cilj projekta je ekstrakcija že znanih in identifikacija novih naravnih spojin z visoko biotehnološko vrednostjo iz izbranih mikroorganizmov, prisotnih na Sečoveljskih solinah, za njihovo uporabo v kozmetičnih izdelkih. Posamezni cilji pa so:

(1) Določitev mikrobne diverzitete Sečoveljskih solin, kar bo dalo podlago za prihodnje delo in karakterizacijo vrst z biotehnološkim potencialom

(2) Optimizacija gojenja mikroorganizmov za kar največjo biosintezo izbranih spojin, vključno s konstruiranjem malih in pilotnih algnih bazenov

(3) Optimizacija ekstrakcije in protokolov za izolacijo bioaktivnih snovi z biotehnološkim potencialom;

(4) Priprava prototipne nove linije kozmetičnih izdelkov na osnovi izoliranih sestavin iz mikrobne biomase.

Trajanje: oktober 2022 - september 2025

Projektni team: Ana Rotter, Eylem Atak, Katja Klun, Ernesta Grigalionyte-Bembič.

PovezaveSpletna stran.

 

 

Projekti

 

1.    CHAlleNging Gender (In)Equality in science and research (CHANGE), H2020

Glavni cilj projekta CHANGE je podpirati raziskovalne organizacije pri izvajanju načrtov za enakost spolov. To bo doseženo z vključevanjem ključnih akterjev znotraj vsake organizacije, ki bodo v sodelovanju z glavnimi partnerji konzorcija delili znanje o enakosti znotraj svoje institucije. Ta inovativni pristop bo zagotovil promocijo in trajnostno institucionalizacijo načrtov za enakost spolov tudi po koncu projekta.

Trajanje: maj 2018 - oktober 2022

Projektni team: Ana Rotter, Katja Klun, Ernesta Grigalionyte-Bembič in Gašper Polajnar.

Povezave: Spletna stran in Twitter.

 

2.    A gelatinous solution to plastic pollution (GoJelly), H2020 

Cilj projekta je ustvariti izdelke z dodano vrednostjo iz biomase meduz (gnojila, krma za ribe, kolagen (kozmetika, prehrana) in hrana). Sluz, ki se sprosti iz meduz, je zanimiv biomaterial, ki bi ga lahko uporabili tudi za zajemanje mikroplastičnih delcev. S tem projektni konzorcij z enim pristopom obravnava dva okoljska problema z odstranjevanjem komercialno in okolju škodljivega onesnaževanja morja in obal tako meduz kot mikroplastike. Stranski proizvodi biomase imajo tudi druge namene, zato GoJelly ponuja tudi zeleno inovacijo, ki vodi do novega, dragocenega vira za prehransko in krmno industrijo ter biološkega gnojila za ekološko kmetovanje.

Trajanje: januar 2018 - december 2021

Projektni team: Ana Rotter, Katja Klun in Tinkara Tinta

Povezave: Spletna stran, Twitter, Facebook and YouTube.

 

3.    CA18238 - European transdisciplinary networking platform for marine biotechnology (Ocean4Biotech), H2020 

Splošni cilj projekta Ocean4Biotecha je združiti strokovnjake na področju morske biotehnologije, zagotoviti platformo za izmenjavo izkušenj, znanja in tehnologij ter oblikovati načrt za učinkovitejši in hitrejši razvoj raziskav morske biotehnologije v Evropi in drugod. Po našem znanju tako velika, raznolika in geografsko razpršena mreža strokovnjakov za morsko biotehnologijo ne obstaja. Ker je morska biotehnologija še vedno v povojih, menimo, da je to optimalni čas za ustvarjanje učinkovitega, operativnega, vključujočega in trajnostnega morežja z resno in ambiciozno zavezanostjo k proaktivnemu razširjanju znanja in znanstvenemu komuniciranju.

Trajanje: oktober 2019 - april 2024

Projektni team: Ana Rotter, Katja Klun in Ernesta Grigalionyte-Bembič

Povezave: COST spletna stran, spletna stran projekta in Twitter.

 

4.    Building the blue biotechnology community in the Mediterranean (B-Blue), Interreg MED 

Izkoriščanje morskih bioloških virov z biotehnološkimi rešitvami je področje z velikim potencialom za inovacije in gospodarsko rast. Ker gre za razmeroma mlado disciplino, je treba uskladiti priložnosti in ključne dejavnike, ki to omogočajo. Namen projekta B-Blue je zbrati ključne akterje s področja biotehnologije ter povečati njihovo inovacijsko zmogljivost in koordinacijo, da se s skupnimi nadnacionalnimi pobudami, ki vključujejo organizacije iz južnega Sredozemlja, sprosti inovacijski potencial na tem področju.

Trajanje: september 2020 - junij 2022

Projektni team: Ana Rotter, Anja Sergaš, Jan Ulčar in Ernesta Grigalionyte-Bembič

Povezave: Spletna stran in Twitter

  

5.    Community4Nature, Interreg EURO-Med 

Community4Nature želi doseči usklajevanje - med različnimi ravnmi - znanja, najboljših praks in načel za pristop k izzivom varstva biotske raznovrstnosti in blažitve/prilagajanja podnebnim spremembam. Izboljša usklajevanje med deležniki na več ravneh, kot so javni organi, področni organi, šole, akademski in raziskovalni centri, nevladne organizacije itd. na območju Sredozemlja. Natančneje, Community4Nature bo vzpostavila skupnost prakse in zagotovila prejemnika prilagodljivega vira, metodologijo za ocenjevanje potenciala razpoložljivih "virov" skupnosti, nabor programov usposabljanja, portfelj storitev, vključenih v Prostor za Razširitev Skupnosti, vključno s programom mentorstva naslovljen na ožje ciljne skupine. V skladu s povezano filozofijo "valorizacije virov" Community4Nature vedno izkorišča, ponovno uporablja, preoblikuje razpoložljivo znanje, obstoječe prakse in infrastrukturo (izdelano s tematskimi in strateškimi projekti Euro-MED), da se izogne podvajanju prizadevanj in ojača rezultate.

Trajanje: januar 2023 - december 2029

Projektni team: Ana Rotter, Anja Sergaš in Ernesta Grigalionyte-Bembič

Povezave: Spletna stran in Facebook

 

6.    WNBLUE - Empowering Women and Mainstreaming Gender Equality in the Blue Economy, EMFAF 

Projekt WINBLUE namerava pospešiti krepitev vloge žensk v modrem gospodarstvu z omogočanjem njihove udeležbe v petih različnih sektorjih, ki se vrtijo okoli ohranjanja in trajnostne rabe vodnih virov: krožno modro biogospodarstvo in biotehnologija, ribogojstvo in ribištvo, morska obnovljiva energija, trajnostni obalni turizem, najsodobnejša tehnologija za zaščito in obnovo morskih ekosistemov. Projekt prav tako implementira zbiranje podatkov in strategijo sledenja za vzpostavljanje kriterijev in spremljanje razvoja stopnje vključevanja spolov v sektorjih modrega gospodarstva ter zapolni vrzeli v podatkih, ki še obstajajo. To dopolnjuje celovito identifikacijo in oceno zelo ponovljivih dobrih praks, ki jih je mogoče zlahka sprejeti in prenesti v različne sektorje in vrste organizacij.

Trajanje: maj 2023 - april 2025

Projektni team: Ana Rotter in Ernesta Grigalionyte-Bembič

Povezave: Spletna stran in Facebook

 

  

Izbrane objave

 

1. ROTTER, Ana, BACU, Ariola, BARBIER, Michèle, BERTONI, Francesco, BONES, Atle M., CANCELA, M. Leonor, CARLSSON , Jens, et al. 2020. 'A New Network for the Advancement of Marine Biotechnology in Europe and Beyond'. Frontiers in Marine Science 7: 278. https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00278.

2. ROTTER, Ana, BARBIER, Michèle, BERTONI, Francesco, BONES, Atle M., CANCELA, M. Leonor, CARLSSON, Jens, CARVALHO, Maria F., et al. 2021. 'The Essentials of Marine Biotechnology'. Frontiers in Marine Science 8: 158. https://doi.org/10.3389/fmars.2021.629629.

3. ROTTER, ANA, GAUDÊNCIO, Susana P., KLUN, Katja, MACHER, Jan-Niklas, THOMAS, Olivier P., DENIZ, Irem, EDWARDS, Christine, GRIGALIONYTE-BEMBIČ, Ernesta et al. 2021. 'A New Tool for Faster Construction of Marine Biotechnology Collaborative Networks'. Frontiers in Marine Science 8: 530. https://doi.org/10.3389/fmars.2021.685164.

4. ROTTER, ANA, and GOSTINČAR, Cene. 2014. 'A Defense of Eastern European Science'. Science 343 (6173): 839. https://doi.org/10.1126/science.343.6173.839-a.

5. ROTTER, ANA, KLUN, Katja, FRANCÉ, Janja, MOZETIČ, Patricija, and ORLANDO-BONACA, Martina. 2020. 'Non-Indigenous Species in the Mediterranean Sea: Turning From Pest to Source by Developing the 8Rs Model, a New Paradigm in Pollution Mitigation'. Frontiers in Marine Science 7: 178. https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00178.

 

 

Sodelovanja

 

Beit Berl College (BBC), Israel

CA18238 management Committee members

Institute of Culture and Memory Studies, Research Center of the Slovene Academy of Science and Arts

Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials (IFAM), Germany

Interdisciplinary Research Centre for Technology, Work and Culture (IFZ), Austria

National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), Italy

Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway

SINTEF Ocean (SINTEF), Norway

The Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), Greece

The National Research Council (CNR), Italy

University of Aveiro (UAVR), Portugal

University of Vienna, Austria

Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany

The Bavarian State Collection of Zoology, Germany

Faculty of Science, Charles University, Czech Republic

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (UL BF)

Univerza v Mariboru, Fakulteta za matematiko in naravoslovje (UM FNM)

 

 

Druge aktivnosti

 

1. Skupnost za enakost spolov v Srednji in Vzhodni Evropi (GEinCEE)

Skupnost za enakost spolov v srednji in vzhodni Evropi združuje strokovnjake - predstavnike visokošolskih zavodov, raziskovalnih in študijskih centrov, financerje raziskav, organizacij, ki oblikujejo politike, nevladnih organizacij (NVO) in podjetništva, ki delujejo predvsem v državah Srednje in Vzhodne Evrope, in se zavezujejo k spodbujanju institucionalnih sprememb za spodbujanje enakosti spolov v svojih organizacijah.

Predstavnica: Ernesta Grigalionyte-Bembič

Povezava: CEinCEE

 

2. Alternativna infrastruktura za enakost spolov (Alt+G)

Je skupnost praks (CoP) iz različnih akademskih institucij v Sloveniji, ki izkazujejo interes za izvajanje politik enakosti spolov v svojih institucijah. Ker nobena institucija v Sloveniji nima pisarne za enakost spolov, je Alt + G v središču pozornosti ustvariti nadomestno institucionalno infrastrukturo za izmenjavo znanja, izkušenj in strategij za izvajanje politik enakosti spolov na institucionalni in nacionalni ravni. V načrtu je razširitev Alt + G na območje nekdanje Jugoslavije, kjer je strukturni kontekst najbolj podoben.

Predstavnice: Ana Rotter, Katja Klun in Ernesta Grigalionyte-Bembič.

Povezava: Alt+G

 

 

Galerija

 

 

Na slikah (od leve proti desni in od zgoraj navzdol):

 

1. Skupinska fotografija DE Podpora, razvoj in inovacije (Foto: arhiv MBP)

2. Delo v laboratoriju (Foto: arhiv MBP) 

3. Ena od delavnic v sklopu Noči raziskovalcev 2013 na Morski biološki postaji Piran (NIB) (Foto: Vladimir Bernetič)

4. Ena od delavnic v sklopu Dneva odprtih vrat Morske biološke postaje Piran (NIB) (Foto: Vesna Flander Putrle)

5. Delavnica v sklopu projekta CHANGE (CHAlleNging Gender (In)Equality in science and research), september 2020 (Foto: Ernesta Grigalionyte-Bembič)

6. Delavnica v sklopu projekta CHANGE (CHAlleNging Gender (In)Equality in science and research), september 2020 (Foto: Ernesta Grigalionyte-Bembič)

7. Delavnica delovne skupine 3 v okviru Ocean4Biotech, februar 2020 (Foto: Ernesta Grigalionyte-Bembič) 

8. Konferenca v okviru Ocean4Biotech, februar 2020 (Foto: Ernesta Grigalionyte-Bembič)