IC MBP deluje v okviru Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB).

IC MBP obstaja že od leta 1995 kot tehnološko jedro, ki je služilo za podporo raziskovalni in aplikativni dejavnosti Morske biološke postaje v Piranu. Že takrat je sodelovanje z lokalnim gospodarstvom postalo temelj, na katerem se je gradil tehnološki razvoj centra. V podporo delovanja centra so bile od leta 1995 vključene številne razvojne organizacije na obalnem območju. Tudi IC MBP od leta 2004 deluje kot infrastrukturni center.

 

Veliko infrastrukturno opremo IC MBP sestavljajo:

  1. Raziskovalno plovilo PI-800 “Sagita” z vso raziskovalno opremo
  2. Oceanografska boja “VIDA” z merilno opremo
  3. Plovilo Carolina Skiff DLV 258; PI-3930
  4. Visoko frekvenčni radijski oddajnik (WERA)

ter dodatna oprema, potrebna za delovanje velike infrastrukturne opreme.

 

Velika infrastrukturna oprema IC MBP omogoča širok spekter raziskav in aplikacij na več področjih:

  1. Izvajanje nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih programov in projektov.
  2. Izvajanje nacionalnega monitoringa fizikalno-kemičnega, oceanografskega in ekološkega stanja morja.
  3. Izvajanje strokovnih podlag za implementacijo Okvirne direktive o morski strategiji (2008/56/ES) v Sloveniji.
  4. Neprekinjene meritve fizikalno kemičnih parametrov na Oceanografski boji “Vida” in meritve površinskih tokov ter valov. Rezultati so prikazani na spletni strani in mobilnih aplikacijah v skoraj realnem času.
  5. Neprekinjene meritve površinskih valov in tokov z visokofrekvenčnim radijskim oddajnikom (centralna frekvenca 24,525 MHz, s širino radiofrekvenčnega kanala 150 kHz) na celotnem območju slovenskega teritorialnega morja in prikaz rezultatov na spletnih straneh v skoraj realnem času.

Na Morski biološki postaji je v okviru IC MBP tudi gruča s petimi računalniki. Na omenjeni gruči izvajamo prognostično numerično modeliranje v različnih domenah z naslednjimi modeli: North Adriatic Princeton Ocean Model (NAPOM) za območje severnega Jadrana, Tržaški zaliv (TSPOM), Koprski zaliv (KPPOM), razširjeni Koprski zaliv z Izolo (KPPOM-EXT) in Piranski zaliv (PIPOM).

 

Vodstvo IC MBP