Lovrenc Lipej

prof. dr. LOVRENC LIPEJ

scientific councillor

Telefon:

+386 (0)5 9232 917

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Morska biologija in ekologija

Obrežna ribja združba in bentoški habitatni tipi

Tujerodne vrste

Raziskave hrustančnic


   

 

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Izobrazba

Univerzitetni študij 1988, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Podiplomski študij 

Magisterij 1992, Sveučilišče u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet,  

Doktorat 1996, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

 

Vodil je veliko različnih projektov, od tistih, povezanih z evropsko vodno direktivo (2005-2006), do raznih aplikativnih projektov raziskav morske biodiverzitete. Objavil je približno 100 znanstvenih prispevkov, med drugim tudi nekatere strokovne in znanstvene monografije. Je prvi avtor petih znanstvenih monografij, tri od teh v angleškem jeziku. 

Je redni profesor za ekologijo in predava na primorski univerzi, na univerzi v Mariboru, Univerzi v Ljubljani, občasno pa tudi na goriški univerzi. Med leti 2010 in 2013 je predaval ekološke vsebine tudi na tržaški univerzi. Bil je mentor številnim diplomantom, magistrantom in dvema doktorantoma. Šest magistrskih nalog na Univerzi v Trstu je prejelo odliko «magna cum laude«.

 

 

 

SODELOVANJA

Seznam projektov, v katerih je sodeloval

1. European Platform for Biodiversity Research Strategy – BioPlatform (EU 5. okvirni program, EVK2-CT-2001-20009, dr. Lovrenc Lipej),

2. SAP for the Conservation of marine and coastal biodiversity (UNEP, MAP, MOU 19/SAP/2002, dr. Lovrenc Lipej),

3. Popis bentoške flore in favne ter kartografski pregled habitatnih tipov v akvatorju pred Pacugom (dr. Lovrenc Lipej),

4. Priprava načrta naravoslovne učne poti v Naravnem Spomeniku Rt Madona (Piran) (dr. Lovrenc Lipej),

5. Primerjalna analiza morske biodiverzitete v dveh zavarovanih območjih Tržaškega zaliva (dr. Lovrenc Lipej),

6. Raziskave in izobraževanje o biodiverziteti v morju (NO-IOC, dr. Lovrenc Lipej).

7. Kartiranje habitatnih tipov in popis vrst na morskih zavarovanih območjih NS Debeli rtič, NR Strunjan in NS Rt Madona (ZVN, dr. Lovrenc Lipej),

8. Kartiranje morskih habitatnih tipov in popis vrst na izbranih območjih z izjemno biotsko raznovrstnostjo, ki niso zavarovana (ZVN, dr. Lovrenc Lipej),

9. Uskladitev monitoringa ekološkega stanja morja z zahtevami Vodne Direktive (MOP, dr. Lovrenc Lipej),

10. Izdelava strokovnih izhodišč za pripravo nacionalnega akcijskega načrta za varstvo morske vegetacije (Zavod RS za varstvo narave, prof. dr. Lovrenc Lipej),

11. Analiza kriptobentoških mikrohabitatov v Slovenskem morju in opredelitev njihove vloge pri ocenjevanju stanja biotske raznovrstnosti morskega obrežnega pasu (Zavod RS za varstvo narave, prof. dr. Lovrenc Lipej),

12. Opredelitev stanja populacij leščurja in morskega datlja ter habitatnih tipov morski travniki in podmorski grebeni v Naravnem rezervatu Strunjan in priporočila za usmerjanje obiska morskega dela rezervata (Zavod RS za varstvo narave, prof. dr. Lovrenc Lipej),

13. Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij – Climaparks (Javni zavod Krajinski park Strunjan, prof. dr. Lovrenc Lipej).

 

  

 

RAZISKOVALNO PODROČJE

Na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo raziskuje biotsko raznovrstnost slovenskega obalnega morja. Delovno kariero je začel kot zooplanktolog, najprej kot strokovnjak za mikrozooplankton s posebnim poudarkom na tintinide, potem pa se je posvetil prehranjevalni ekologiji vrste Penilia avirostris. Od leta 1997 pa proučuje favno in habitatne tipe v slovenskem morju. V okviru favnističnih raziskav je njegova ožja specialnost ribja združba, veliko pozornosti pa posveča tudi procesoma bioinvazije in tropikalizacije. V zadnjem času se posveča raziskavam sredozemske kamene korale v Sloveniji in na otoku Mljetu.. 

V redno spremljanje morske biodiverezitete je vpeljal nedestruktivne metode opazovalnega cenzusa. Njegove znanstveno-reaziskovalne metode temeljijo na uporabi avtonomne potapljaške opreme. 

 

 

   

 

DRUGE AKTIVNOSTI

Med drugim je že dvajset let odgovorni urednik znanstvene revije z mednarodnbim uredniškim odborom Annales za istrske in mediteranske študije. Je član številnih uredniških odborov znastvenih revij.  

 

 

 

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE

 

 Povezava na Cobiss