DOBRO ZA MORJE – DOBRO ZAME

 

 

EU ESPR RS

Akcija osveščanja o trajnostnem ribištvu "DOBRO ZA MORJE – DOBRO ZAME"

 

je akcija osveščanja o trajnostnem ribolovu, ki se izvaja v sklopu javnega poziva LAS-a Istre (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo) pod taktirko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Namen operacije »DOBRO ZA MORJE« je osveščanje in spodbujanje širše javnosti k prepoznavanju kakovosti rib in morskih sadežev lokalnega izvora, katerih izlov in pridelava ne predstavljajo dodatne obremenitve za okolje ter obenem povečanje zavedanja o okoljski odgovornosti posameznika.

 

Operacija podpira ohranjanje narave in biodiverzitete ter prispeva k blaženju podnebnih sprememb.

 

V okviru akcije potekajo delavnice za različne starostne skupine, v katerih udeleženci spoznavajo ribištvo, kulinariko in vplive na morsko okolje.

 

V akciji Dobro za morje  - Dobro zame sodelujejo društvo Aurata, Nacionalni inštitut za biologijo in Znanstveno raziskovalno središče Koper.

 

 

Trajanje projekta: 1. 12. 2021 –  31. 12. 2022

 

Vodilni partner operacije: DRUŠTVO AURATA, vodja operacije mag. Tanja Nastovski

 

Partner v operaciji: Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran, dr. Andreja Ramšak, ZRS Koper, Inštitut za kineziološke raziskave, dr. Cecil Johannes Wilhelmus Meulenberg

 

Naložbo sofinancirata Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESRP) in Republika Slovenija (RS).

 

Dolgoročni cilji projekta »DOBRO ZA MORJE – DOBRO ZAME« so: 

- ozaveščati javnost o kakovosti rib in morskih sadežev lokalnega izvora,
- povečati prepoznavnost lokalnih ribičev in školjkarjev,
- povečati zavedanje o okoljski odgovornosti posameznika.

 

Zastavljene cilje bomo dosegli s predstavitvijo: 

- lokalnega ribištva in njegovih posebnosti (ribolovna orodja),
- pomena slovenskega morja za ribištvo,
- kakovosti in vpliva morske hrane na zdravje ljudi,
- pritiskov, ki ogrožajo morsko okolje in vplivajo na neoporečnost ulovljenih rib,
- oskrbne verige v ribištvu in zagotavljanje sledljivost rib in morskih sadežev.

 

Spodbuditi želimo odgovorno in trajnostno pridelavo morske hrane ter povezovanje v lokalno blagovno znamko najvišje kakovosti.

 

Skozi projektne aktivnosti bomo osveščali in izobraževali širšo javnosti o spodbujanju upravljanja trajnostnega razvoja, nakupovanju lokalnih pridelkov in izdelkov, ustvarili bomo novo delovno mesto, pripravili pogoje za vzpostavitev blagovne znamke na trajnostni način lokalno ulovljenih oz. vzgojenih rib/školjk.

 

S pomočjo lokalnih skupnosti bomo povečali okoljsko odgovornost pri ciljnih skupinah, kar bo pozitivno vplivalo na dolgoročno blaženje podnebnih sprememb. Vzpodbujali bomo soodgovorno ravnanje tako javnosti kot gospodarskih subjektov in predvsem ranljivih skupin, ki so sicer izključeni iz oblikovanja ribiških politik (mladi, starejši, ženske in brezposelni).

 

https://dobrozamorje.si/ 

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

Logotip_Las_Istre.png DobroZaMorje_LogoHorizontal.png