Oceanografsko in ekološko stanje v Slovenskem morju dne 14. 10. 2013