Oceanografsko in ekološko stanje v Slovenskem morju dne 18. 11. 2013