TRECORALA

TRECORALA

TRECORALA je projekt, katerega cilj je izboljšanje poznavanja in trajnostno upravljanje s podvodnimi grebeni, skalnatimi tvorbami, ki mestoma ležijo vzdolž obale severnega Jadrana in predstavljajo edinstvene naravne rezervate.

 

Namen projekta TRECORALA je, preko različnih znanstvenih raziskovanj in močne vpletenosti lokalnih oblasti in civilnih združenj, poglobiti znanje o podvodnih grebenih.

 

Projekt si zastavlja zlasti naslednje cilje:

• podati oceno okoljskega stanja (GES) podvodnih grebenov, ki so pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti;

• oceniti ribolovne dejavnosti;

• ponuditi nove predloge za trajnostno upravljanje nekaterih virov;

• ponuditi nove možnosti za razvoj turizma, z aktivnim sodelovanjem lokalnih oblasti in civilnih združenj;

• posredovati rezultate projekta in novo znanje laični javnosti.

 

Projekt TRECORALA bo podpiral razvoj boljše »okoljske zavesti« strokovne in laične javnosti. Ne nazadnje bodo rezultati projekta pripomogli k celostnem in trajnostnem upravljanju z okoljem.