Vesna Flander Putrle

dr. VESNA FLANDER PUTRLE

višja strokovno-raziskovalna sodelavka

 

Telefon:

+386 (0)5 9232 909

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

HPLC analiza fitoplanktonskih barvil

Analiza sluzastih agregatov v severnem Jadranu

Določitev ekološkega potenciala v močno preoblikovanih vodnih telesih

Balastne vode


   

 

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Znanje tujih jezikov:

italijanski, angleški (aktivno)

hrvaški, srbo-hrvaški (funkcionalno)

nemški (osnovno)

 

Izobrazba:

○1989-1996 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo.

Diplomska naloga (1. marec 1996), mentorica prof. dr. Alenka Malej, naslov: Naseljevanje nevretenčarjev na predhodno zamrznjenih morskih usedlinah.

○1999 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo.

Magistrska naloga (29. april 1999), mentorica prof. dr. Alenka Malej, naslov: Biološke sestavine sluzi v Severnem Jadranu.

○2003 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo.

Doktorska disertacija (18. april 2003), mentorica prof. dr. Alenka Malej, naslov: Biomarkerska barvila fitoplanktona kot pokazatelji trofičnega stanja obalnega morja.

 

Zaposlitev:

○1996 (marec do oktober)

- učiteljica naravoslovja na Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) s sedežem v Ljubljani.

○1. november 1996 – Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana, Morska biološka postaja Piran: kot Mlada raziskovalka; po doktoratu l. 2003, zaposlena kot asistentka z doktoratom

 ○18.2.-30.9.2002 - Politehnika Nova Gorica: kot asistentka sem vodila vaje iz predmeta Ekologija za 2. letnik študijskega programa Okolje

 

  

 

SODELOVANJA

Projekti pri katerih sem sodelovala oz. še vedno sodelujem:

 

- Pokazatelji ekološkega statusa obalnega morja obremenjenega z odpadnimi vodami (IOC in MZT; 1999-2001, nosilka dr. Patricija Mozetič)

- Indicators for the ecological characterization of coastal waters affected by municipal wastewares (UNESCO/IOC SC-214.123.9; nosilka dr. Patricija Mozetič)

- Assessment of the impact of fish farming to the oligotrophic environment of the Slovenian coastal sea (01IAEA; 2000, nosilka dr. Nives Kovač)

- CRP projekt »Sluz v morju in možni ukrepi za olajšanje posledic« (2001, nosilka prof. dr. Alenka Malej)

- raziskovalni program »Raziskave obalnega morja« (P1-0237; nosilka prof. dr. Alenka Malej)

- »Bio-filtration and Aquaculture: an evaluation of hard substrate deployment performance within mariculture developments; EU 5. okvirni program: BIOFAQs Q5RS – 2000-30305 (2000- 2003, nosilka prof. dr. Alenka Malej)

- MARBENA - Creating a long term infrastructure for MARine Biodiversity research in the European economic area and the Newly Associated states (EU 5. okvirni program; nosilka prof. dr. Alenka Malej)

- European Platform for Biodiversity Research Strategy - BioPlatform (EU 5. okvirni program, EVK2-CT-2001-20009, nosilec doc. dr. Lovrenc Lipej)

- »Morska biodiverziteta in delovanje ekosistemov« (MarBEF, GOCECT - 2003 -505446; NoE, 6. okvirni program EU, nosilka prof. dr. Alenka Malej)

- ECASA – Ekosistemski pristop k trajnostni marikulturi (An Ecosystem Approach for Sustainable Aquaculture); sofinancira Evropska unija v sklopu 6. okvirnega programa EU (ECASA, 006540; 2004-2007, nosilka prof. dr. Alenka Malej)

- Environmental management through the Monitoring and Modelling of Anoxia (EMMA, ENV/IT/00479, nosilec doc. dr. Oliver Bajt)

- Promocija znanosti v letu 2003 »Morje: naša priložnost in prihodnost« (nosilka dr. Vesna Flander Putrle).

- UNESCO (nosilka prof. dr. Alenka Malej)

- Program opredelitve ekološkega stanja morja v skladu z Vodno Direktivo in sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za Direktivo o strategiji morij v letih 2007-2008 (nosilka dr. Martina Orlando Bonaca)

- Program znanost mladini v letu 2008 (nosilka dr. Vesna Flander Putrle)

- Informacijski sistem o stanju morskega okolja v Tržaškem zalivu (ISMO), INTERREG IIIA, SLO – IT (2000 – 2006, nosilec izr. prof. dr. Vlado Malačič)

- Vodna direktiva (WFD 2000/60/EC) – aplikativni

- Morska strategija (MSFD 2008/56/EC) – aplikativni

- ARSO Monitoring morja 2012 (nosilka doc. dr. Patricija Mozetič)

- Čezmejni vpliv plinskih terminalov – aplikativni

- Marina Portorož – aplikativni

- TRECORALA (Grebeni in koraligen severnega Jadrana: ovrednotenje in trajnostno upravljanje v Tržaškem zalivu) (CB 155) – aplikativni

- BALMAS (Sistem ravnanja z balastnimi vodami za varstvo Jadranskega morja; 1°str/0005), strateški IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme, 2013-2016, nosilka dr. Vesna Flander Putrle)

 

 

Aktivna članstva: 

- 2007-2009 članica v slovenski delegaciji za ‘’Trilateral Ballast Water Management Sub Commission"

- 16.06.2008 imenovana za predstavnico NRC (Nacionalnega referenčnega centra) za »Marine and Coastal Environment«

- 16.02.2011 imenovana za nacionalno predstavnico v upravnem odboru COST projekta EMBOS: Development and implementation of a pan-European Marine Biodiversity Observatory System

 

Obiski v tujini in mednarodne raziskovalne ekspedicije:

 

- 1997 obisk Laboratorija Arago, Banyuls sur Mer, Francija, v okviru francosko-slovenskega znanstveno-tehničnega sodelovanja PROTEUS (dr. Gustave Cauwet)

- 1997 v okviru slovensko-hrvaškega znanstveno-tehničnega sodelovanja sem bila na enotedenskem izpopolnjevanju na Inštitutu Rudjer Bošković v Zagrebu, Hrvaška (dr. Senka Terzić)

- 1998 aprila in novembra sem sodelovala na mednarodni ekspediciji na izlivu reke Rhone, Francija s francoskim raziskovalnim plovilom Thethys II (vodja ekspedicije dr. Jean-Jacques Naudin z inštituta Groupment de Recherches “Interactions Continent-Océan”, Observatoire Océanologique, Laboratoire Arago, Banyuls sur Mer, Francija)

- 1999 (od 29. junija do 3. julija) sodelovala na zadnji etapi (od Mahó, Menorka, Španija do Barcelona, Španija) preksredozemskega križarjenja (projekt MTP-II, MATER) z grško raziskovalno ladjo Aegaio

- 2008 maja in 2009 maja sem sodelovala na mednarodni ekspediciji na južnem Jadranu

- 2009 maja sem sodelovala na mednarodni ekspediciji na otoku Mljetu (Hrvaška) in južnem Jadranu 

- 2013 junij; v okviru slovensko-japonske bilaterale smo bili na obisku na univerzah v Hirošimi in Tokyu

 

 

 

RAZISKOVALNO PODROČJE

Raziskovalna dejavnost:

Dr. Vesna Flander Putrle, dipl. univ. biol., sem na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo vključena v najrazličnejše raziskave slovenskega obalnega morja kot tudi ostalih delov Jadranskega moja.

Sem strokovnjakinja za HPLC (tekočinska kromatografija visoke ločljivosti) analize fitoplanktonskih barvil, tako v vzorcih morske vode in v vzorcih fitoplanktonskih kultur, kot tudi v sluzastih makroagregatih in endosimbiontih želatinoznega zooplanktona. S HPLC analizo fitoplanktonskih barvil lahko določim pestrost in abundanco fitoplanktonske združbe v vzorcu ter njeno fiziološko stanje.

Z analizami fitoplanktonskih barvil v vzorcih morske vode izpostavljene različnim dejavnikom (npr. vpliv ribogojnic, komunalnih izpustov) določam vplive teh dejavnikov na pestrost in abundanco fitoplanktonske združbe. Z analizami vzorcev morske vode z različnih območij slovenskega morja določam trofično stanje obalnega morja.

Z analizami sluzastih makroagregatov ugotavljam evolucijo in fitoplanktonsko sestavo sluzastih agregatov severnega Jadrana. HPLC analiza je zelo uporabna za določevanje fitoplanktonske strukture v sluzastih agregatih. Prednost pred mikroskopijo je v tem, da lahko kvantitativno določim fitoplanktonske skupine v agregatih in na osnovi tega ločim posamezne oblike in stadije sluzi. HPLC analizo fitoplanktonskih barvil sem uporabila tudi v raziskavah prehranjevanja meduze Aurelia sp. HPLC analizo fitoplanktonskih barvil uporabljam tudi v raziskavah fizioloških stanj določene vrste. V sodelovanju z raziskovalci Inštituta za fizikalno biologijo smo določali vpliv slanosti na vrsto Prorocentrum minimum, ki jo najdemo v različnih koncentracijah soli. V zadnjem času sem pričela tudi z analizami fotosintetskih barvil v endosimbiontih želatinoznega zooplanktona.

Prav tako sodelujem pri raziskavah ekologije fitoplanktona v naravnem okolju in kontroliranih razmerah (obogatitveni poizkusi). Sodelujem tudi pri rednih vzorčevanjih na območju oceanografske boje.

Sem nosilka strateškega projekta IPA Adriatic programa čezmejnega sodelovanja BALMAS (»Sistem ravnanja z balastnimi vodami za varstvo Jadranskega morja«) s strani NIB-MBP, in odgovorna za komunikacijo in diseminacijo celotnega projekta BALMAS. 

Sodelovala sem pri vzorčevanjih travnikov kolenčaste cimodoceje in razvijanju indeksov. 

V okviru svojega raziskovalnega dela sem sodelovala tudi 5 mednarodnih raziskovalnih ekspedicijah.

Sodelovala sem tudi pri pripravi elaboratov na temo čezmejnega vpliva morebitnih plinskih terminalov.

Odgovorna sem za promocijske dejavnosti Morske biološke postaje, NIB, kot tudi za pedagoške dejavnosti na MBP.

Imam izkušnje kot asistentka pri predmetu Ekologija na Univerzi v Novi Gorici.

 

 

   

 

DRUGE AKTIVNOSTI

 

Certifikati o opravljenih izobraževanjih, usposabljanjih:

 

- Potapljaška licenca CMAS 2*

- Oxygen First Aid Provider (DAN)

- Opravljeno usposabljanje iz varstva pri delu z radioaktivnimi snovmi

- Izobraževanje o tekočinski kromatografiji in masni spektrometriji

- Uspešna in prepričljiva komunikacija

- Tehnike pipetiranja, izvor napak pri pipetiranju ter kalibracija pipet

- Retorika in javni nastop

- Nadaljevalno usposabljanje EXCEL 2007

- Nadaljevalno usposabljanje WORD 2007

- Nadaljevalno usposabljanje POWERPOINT

- Osnovno usposabljanje ACCESS 2007

- Phytoplankton Pigment Analyses (DHI, Danmark)

- Aromaterapevt

 

 

Izpopolnjevanja:

 

- MAST (Marine Science and Technology Programme) »Advanced Study Course on the Mediterranean Marine System«; v Barceloni (Španija) od 4. do 17. julija 1999. V okviru tečaja tudi sodelovanje na zadnji etapi (od 29. junija do 3. julija 1999) transmediteranskega križarjenja (MTP-II, MATER projekt) z grško raziskovalno ladjo R/V Aegaio (vkrcanje v Mahó, Menorka, Španija in izkrcanje v Barceloni, Španija). 

- poletna šola »Baltic Sea: an ecological theatre from ice age to the present day« v okviru Helsinške poletne šole; v kraju Tvärminne (Finska) na zoološki postaji Helsinške univerze od 13. do 21. avgusta 2000.

- QUASIMEME Workshop »Analysis of Chlorophyll a in Seawater«; Oostende (Belgija) na MUMM Royal Belgian Institute for Natural Sciences, 1. in 2. julija 2002.

- več različnih izpopolnjevanj (Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, British Council) na temo »komuniciranje znanosti in o znanosti«.

- »CLEAN COAST« and MARINE MONITORING WORKSHOP; Piran (Slovenija), julij 2006

- »Mediterranean Training Course on the Management of Marine and Coastal Invasive Species«; Sharm El-Sheikh (Egipt), 3.-6. februar 2008

- Workshop »Phytoplankton Pigment Analyses«; DHI Group (Water, Environment, Health), DHI LAB products, Hørsholm, Denmark, 28. in 29. oktober 2010

- »Theorethical and Practical Training on Ballast Water Sampling and Analysis for Compliance Monitoring and Enforcement of the BWM Convention and for Scientific Purposes«; Piran (Slovenija), 17.-18. september 2014

 

 

 

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE

1. CARVALHO, Raquel Negrão, ARUQWE, Augustine, AIT-AISSA, Selim, BADO-NILLES, Anne, BALZAMO, Stefania, BAUN, Anders, BELKIN, Shimshon, BLAHA, Ludek, BRION, Francois, CONTI, Daniela, FLANDER PUTRLE, Vesna, TURK, Valentina, et al. Mixtures of Chemical Pollutants at European Legislation Safety Concentrations: How Safe are They?. Toxicological sciences. an official journal of the Society of Toxicology, ISSN 1096-6080, 2014, [In press], str. 1-48, ilustr. http://toxsci.oxfordjournals.org/content/early/2014/06/23/toxsci.kfu118.abstract?sid=d8381fd4-bf03-4904-92c7-b67ce34bb084, doi: 10.1093/toxsci/kfu118. [COBISS.SI-ID 3160655]

 

 

2. MOROVIĆ, Mira, FLANDER PUTRLE, Vesna, LUČIĆ, Davor, GRBEC, Branka, GANGAI, Barbara, MALEJ, Alenka, MATIĆ, Frano. Signatures of pigments and processes in the south Adriatic Pit - project MEDUZA. Acta Adriatica, ISSN 0001-5113, 2012, vol. 53, št. 2, str. 303-322. [COBISS.SI-ID 2691919]

 

 

3. DRINOVEC, Luka, FLANDER PUTRLE, Vesna, KNEZ, Mitja, BERAN, Alfred, BERDEN ZRIMEC, Maja. Discrimination of marine algal taxonomic groups using delayed fluorescence spectroscopy. Environmental and Experimental Botany, ISSN 0098-8472. [Print ed.], 2011, vol. 73, str. 42-48, doi: 10.1016/j.envexpbot.2010.10.010. [COBISS.SI-ID 2299983]

 

Povezava na Cobiss