Na oceanografski boji Vida trenutno potekajo zadnja vzdrževalna dela

Na oceanografski boji Vida trenutno potekajo zadnja vzdrževalna dela

 

Na oceanografski boji Vida trenutno potekajo zadnja vzdrževalna dela pred priklopom na svojo lokacijo.

Prizadevamo si, da bo boja operativna v čim krajšem možnem času.