Izjava za javnost – 16. maj 2022

Izjava za javnost – 16. maj 2022

 

V zadnjih dnevih so na morju opazne večje ali manjše rumene zaplate, ki jih veter in tokovi pogosto zanesejo k obali. Tu se rumena gošča še zgosti, predvsem v zalivih, mandračih in mestnih pristaniščih. Na površino tako goste vode se ujamejo še smeti, kar nedvomno doprinese k neprijetnosti pogleda na ta pojav.

 

V medijih so se pojavili zapisi, da morje cveti. To sicer ni tako daleč od resnice, saj je pojav rumenih zaplat res posledica cvetenja, vendar ne cvetenja morja temveč kopenskih rastlin, večinoma iglavcev (bora, smreke, cipresovk). Iglavci so vetrocvetke, njihovo pelodno zrno je opremljeno z zračnima mešičkoma, ki jim omogoča »potovanje« z vetrom. Ob obilnem cvetenju iglavcev pelodna zrna v večjih količinah zanese tudi v morje, kjer jih vetrovi in tokovi narinejo »na kup«, to pa lahko opazimo kot (bolj ali manj) rumene lise na morju. Poročila Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ravno za maj napovedujejo obilne količine cvetnega prahu iglavcev.

 

O rumenem obarvanju vode zaradi cvetnega prahu poročajo tudi iz hrvaškega morja, pa tudi iz Bohinjskega in Blejskega jezera.

 

Na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo smo pregledali vzorec morske vode s površine z rumeno goščo. Pogled pod mikroskop je razkril velike količine pelodnih zrn iglavcev (slike), poleg tega pa še nekaj planktonskih

organizmov, vendar v povsem običajnih količinah. Torej cvetenja morja v vzorcu morske vode nismo potrdili.

 

Kaj pa je cvetenje morja? To je masovna namnožitev planktonskih alg (rastlinskega planktona) do nekaj milijonov celic na liter morske vode, ki je posledica ugodnih pogojev, kot so dovolj velike koncentracije hranilnih snovi v vodi in dovolj sončne svetlobe. Tako cvetenje lahko vodo tudi obarva rdeče, zeleno, rjavo,… glede na prevladujoče barvilo, ki ga vsebujejo celice. Cvetenje je naraven pojav, ki je načeloma dobrodošel. S fitoplanktonom se namreč hranijo drugi organizmi in je osnova morskih prehranskih spletov. Pri prekomernem cvetenju je problematično predvsem to, da lahko pripelje do pomanjkanja kisika ob razgradnji, nekatere vrste fitoplanktona pa so strupene ali kako drugače škodljive, kar lahko škoduje predvsem gojenim organizmom (školjkam, ribam).

 

 

Janja Francé

 

Foto: Petra Slavinec in Janja Francé